Les ventes online creixen un 27% durant el segon trimestre del 2015

El primer mes de l’any segueix avançant i ens va donant dades sobre quina va ser la nostra salut econòmica durant el darrer any. En aquest sentit, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) acaba de publicar les xifres de facturació del comerç online a Espanya. Així doncs, si ens fixem en el segon trimestre del 2015 podrem observar com s’ha arribat a una xifra record de 4.946 milions d’euros. És a dir, la factura en el comerç digital ha obtingut un 27% més de beneficis que el mateix període del 2014. Tanmateix, augmenten les transaccions registrades entre abril i juny del 2015. És a dir, no només és interessant observar quina és la facturació total sinó també el nombre de compres realitzades, per tal de poder analitzar si el comerç per internet és una tendència que es consolida o no. En aquesta línia, les operacions realitzades durant el segon trimestre del 2015 van assolir les 69.5 milions d’operacions. El que es tradueix en un augment del 22.8% respecte del 2014.

Pel que fa als sectors que més s’han beneficiat de les adquisicions online, i per tant que han obtingut un volum més elevat de beneficis, trobem les agències de viatges, el transport aeri i les botigues de roba. Més concretament, els operadors turístics han acaparat el 19.6% de la facturació total. El segueixen, les aerolínies amb un percentatge del 13.3% i el tèxtil amb una quota de guanys del 6%. També, el màrqueting directe i la venta de discs, llibres i diaris obtenen una bona posició en el rànquing de compravendes i es situen al voltant del 8%. Per altra banda, les pàgines web de comerç electrònic a Espanya van acumular un 59.6% dels ingressos totals durant el primer trimestre del 2015. D’aquest percentatge, un 19.4% van ser procedents d’altres països. És a dir, estrangers que varen comprar articles en webs espanyoles. El 40.2% restant es va correspondre a compres realitzades des de territori espanyol però a webs d’altres estats.

Comprem més del que ens compren

En un altre ordre de coses, el saldo net exterior ha donat com a resultat un dèficit de 1.034,2 milions d’euros. Què és el saldo net exterior? Doncs és la diferència entre allò que els espanyols compren a webs estrangeres i el que els estrangers compren a webs espanyoles. Per tant, que el saldo exterior net presenti dèficit significa que els espanyols han comprat més articles a l’estranger, que els estrangers a portals espanyols. Concretament, els ciutadans espanyols van gastar-se 1.995 milions d’euros en la compra de productes disponibles en webs estrangeres, mentre que les pàgines webs espanyoles van declarar uns beneficis de 960.9 milions d’euros de compres realitzades fora del territori espanyol. Tot i així, la tendència és positiva ja que les primeres han marcat un augment del 25.7% mentre que les segones ho han fet en un 45.1%, i per tant, les compres d’estrangers a portals nacionals es van quasi duplicar durant el 2015. Finalment, cal apuntar que els principals compradors d’articles de webs espanyoles són nacionals de la Unió Europea ( un 71.4%), i també és la Unió Europea la receptora de les adquisicions de la majoria de ciutadans espanyols (90.6%).