L’OCDE revisa a la baixa el creixement econòmic global pel 2016 i el 2017, i urgeix a actuar

Aquest dijous l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha fet una crida a que les potències industrialitzades donin una resposta col•lectiva “més contundent, amb l’objectiu “d’enfortir la demanda mundial”. I doncs, l’organisme internacional ha fet públic aquest dijous la seva nova previsió de creixement . Un informe que només inclou les principals economies desenvolupades, és a dir els països del G-7, i els emergents tals com la Xina, l’Índia o Brasil. Unes dades que, per altre banda, no incorporen Espanya. Doncs bé, l’ens internacional ha rebaixat la previsió de creixement per aquest any fins al 3%, i l’ha situat al 3.3% al 2017. Un pronòstic que suposa descomptar tres dècimes percentuals respecte l’estimació que va fer el passat mes de novembre.

De fet, la unitat de resposta va esdevenir necessària després de la crisi financera als Estats Units, arran de la fallida de Lehman Brothers, al 2008. Una resposta que va quedar en mans del G20 i que ha acabat reduïnt-se en una intervenció constant dels bancs centrals. Ara, els ministres d’Economia i els governadors dels bancs centrals es reuniran a la fi d’aquest mes a Shanghai, on es veuran interpel•lats per aquestes previsions. Cal apuntar que de complir-se el pronòstic de l’OCDE estaríem davant d’un creixement econòmic idèntic al de l’any passat; fet que es traduiria en ser el creixement més baix en cinc anys. Més concretament, l’economia nord-americana, capdavantera de les occidentals, avançarà un 2% front al 2.5% que estimava l’organització al novembre. Tanmateix, la Unió Europa no serà capaç de créixer més que l’any anterior passant del 1.5% del 2015 al 1.4% que es preveu al 2016.

Inversió, política i demanda

L’Índia es situa com l’economia emergent que més creixerà aquest any a un ritme del 7%, alhora que l’OCDE ha decidit mantenir el pronòstic per a la Xina, malgrat la inestabilitat dels seus mercats financers. Per contra, és Brasil el país menys dinàmic i que més accentua la seva desacceleració. De fet, la previsió és que el país sud-americà aguditzi el seu retrocés amb un -4% enguany; dues dècimes més del previst al novembre passat. És per això, que ara l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic urgeix als estats a donar una “resposta col•lectiva davant la desacceleració del creixement econòmic. I ho fa marcant tres línies d’acció: més inversió, més recolzament a la demanda, i continuïtat de les polítiques dels bancs centrals.

Més concretament, l’OCDE recomana seguir incidint en el recolzament de la demanda i a la reassignació de recursos, mitjançant les polítiques monetàries, fiscals i estructurals. Alhora que ressalta que dependre “exclusivament de la política monetària ha resultat insuficient per assolir un creixement satisfactori”. L’organisme internacional també ha recordat que la inversió té un elevat multiplicador i que contribueix a impulsar el creixement futur. A tals efectes, recomana adoptar reformes estructurals que permetin aprofitar les inversions al sector privat. Finalment, l’OCDE creu que els bancs centrals han de mantenir les seves polítiques monetàries fins que la inflació mostri símptomes d’avenç cap a l’estabilitat dels preus.