Pastura de la vaca bruna al Ripollès. ajudes | Font: Wikimedia
Pastura de la vaca bruna al Ripollès | Font: Wikimedia

El sector agropecuari català deixa de rebre fins a 20 milions d’euros anuals d’ajudes comunitàries amb la modificació de la PAC

El Consell  de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentat aquest dimarts un informe sobre l’impacte de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) en els darrers anys a Catalunya. En aquest sentit, tal i com  recull el llibre, la revisió dels fons destinats aquest sector es reduiran fins a un 6.5%. És a dir, les ajudes directes que rebien els  agricultors i ramaders catalans cauran un 6.5%. I per tant, la quantia a ingressar fins al 2019 es situarà en els 251 milions d’euros. Una xifra que suposa deixar de percebre quasi bé 20 milions d’euros anuals respecte el període anterior que comprenia entre el 2009 i el 2013. I tot això, degut a la recessió de l’economia europea i la seva dependència dels mercats energètics i financers. També per la volatilitat dels preus dels productes agrícoles.

Cal recordar que, la Política Agrària Comuna (PAC) ha representat des del seu naixement un dels pilars del projecte d’integració europea; essent la receptora d’una part sustancial del pressupost comunitari. Amb el temps, emperò, la PAC  ha anat evolucionant. Així doncs, va començar esdevenint una eina per garantir els aliments a la població i la renda de la pagesia, i després es van anar introduint aspectes com la competitivitat i el desenvolupament rural. Aquest procés de revisió va culminar ara fa sis anys. El resultat va ser la reducció pressupostària, la  transparència i la  competència en el mercat interior, entre d’altres. I doncs, avui en dia les ajudes al sector agrari i ramader constitueixen un 38% del total del pressupost de la Unió Europea. Una xifra que s’ha anat reduint en els últims temps a causa de la seva revisió.

El terç nord català beneficiat

Així doncs, les conseqüències d’aquest procés ja van començar a notar-se durant el 2015, i ho faran en els pròxims temps. Més enllà de la reducció de les subvencions, també es varien els criteris d’adjudicació de les ajudes. Enguany es beneficiarà el volum d’hectàrees en comptes del volum de producció alhora de quantificar la subvenció a percebre. Un varem que perjudicarà a les explotacions extensives, però que en canvi beneficiarà a les intensives. Per tant, el sector agrícola i ramader del terç nord de Catalunya es veurà beneficiat, en detriment de les comarques del sud. Pel que fa als sectors de producció, disminuiran les ajudes al cultiu de fruits secs i olives, mentre que s’incrementaran les destinades al conreu de la vinya, l’arròs, la pastura i l’horticultura.

Finalment, l’estudi del Consell  de Treball Econòmic i Social de Catalunya estima que les ajudes representen un 9% del total del pressupost de la PAC a Catalunya, una xifra inferior al conjunt d’Espanya, mentre que a l’Estat s’aproxima al 12%.  El llibre del Ctesc, també, conté recomanacions amb la mirada posada a la revisió que es farà de la PAC al 2017, amb l’objectiu de superar la “falta d’equitat” del model.