6.000 joves catalans obligats a retornar l’ajuda al lloguer

0

La renta correspon als anys 2011 i 2012, i suposava la percepció de 210 € mensuals

El Ministeri de Foment ha començat a reclamar a milers de joves les ajudes al lloguer que van rebre per emancipar-se. I no només això, sinó que també els hi exigeix un tipus d’interès com a recàrrec de demora. Una quantia que encara no s’ha determinat. En aquesta ocasió, ja que l’executiu central ja va obligar en el passat a altres beneficiaris a retornar l’ajuda, es tractaria de les percepcions atorgades entre el 2011 i 2012 per un valor de 210 euros mensuals. I quin és el motiu? Doncs segons les dades de les que disposa l’Agència Tributària milers de joves haurien rebut aquests diners malgrat superar l’índex d’ingrés màxim anual que establia la llei per poder optar a ella. Un llindar que es situava en els 22.000 euros bruts. De fet, l’Agència de l’Habitatge, per odre del ministeri, ja ho ha notificat a 6.000 joves catalans.

Cal recordar que la competència sobre assumptes de l’habitatge està transferida a les comunitats autònomes. Tot i així, l’executiu central, en col•laboració amb l’Agència Tributària, manté les seves funcions de supervisió. És per aquest motiu, que ha estat l’Agència Catalana de l’Habitatge l’encarregada de notificar-ho als perceptors. De fet, des de la Generalitat asseguren que l’ajuda s’ha gestionat malament des del principi. El govern català argumenta que les concessions s’haurien d’haver fet en funció dels comptes dels exercicis anteriors, i no a partir dels ingressos en curs. Amb tot, qualsevol canvi en la vida dels beneficiaris, sigui un augment de sou, canvi de treball, o percepció de patrimoni, entre d’altres, hauria ocasionat una incompatibilitat amb la prestació. Així ho justifica doncs l’administració catalana.

El Parlament va demanar considerar la decisió

L’any 2013 el Parlament de Catalunya va demanar en una resolució al Govern de l’Estat que canviés la seva posició envers aquest fet. Més concretament, advocava per no fer retornar els diners aquells beneficiaris que, en el curs del mateix any que van percebre la renta, els hi hagués canviat la situació econòmica. No obstant això, no va haver-hi resposta per part de l’administració central. Una situació, doncs, que ja es va donar l’any passat quan es va informar als afectats que havien rebut la subvenció durant el 2008, 2009 i 2010 que havien de retornar els diners. Ara, parlem dels exercicis del 2011 i 2012. Cal recordar, que aquesta ajuda va ser implementada pel govern de José Luis Rodriguez Zapatero al 2008. Quatre anys més tard, amb l’entrada al poder dels populars es va derrogar .