El 68% dels portuguesos aposten per la unió política amb Espanya

0
Foto: ESA

La imatge d’Espanya a l’exterior millora segons un informe del Institut Elcano mentre la independència de Catalunya és vista negativament

Un 68% dels portuguesos està d’acord que Espanya i Portugal haurien d’avançar cap a una forma d’unió política ibèrica. És un dels resultats més cridaners que publica l’últim Baròmetre sobre la imatge d’Espanya elaborat pel Reial Institut Elcano.

Tot i això, els portuguesos creuen que Espanya no s’interessa prou per Portugal (ho pensen sis de cada deu) i la majoria d’ells veuen aspectes negatius en la forta presència d’empreses espanyoles al seu país, “relacionats amb un temor a ser colonitzats”, explica l’informe, presentat aquest divendres.

El baròmetre, elaborat a partir de 4.015 entrevistes a nacionals d’Alemanya, Regne Unit, França, Portugal, EUA, Colòmbia, Perú, Marroc, Xina, i Índia, residents en els seus països entre el 26 de maig i el 9 de juny, revela que el 74% dels portuguesos elegeix Espanya com el soci europeu que hauria de ser el millor aliat de Portugal, molt per davant dels que aposten per França (38%) i Alemanya (24%).

L’enquesta també reflecteix que la paraula “crisi” ja amb prou feines s’associa de manera espontània amb Espanya, com en edicions passades de l’estudi. Els toros, el futbol, i el turisme de sol i platja segueixen sent els estereotips que més s’associen amb Espanya, mentre cauen el flamenc i la migdiada.

El Reial Institut Elcano també ha preguntat per la possibilitat que Catalunya s’independitzi, cosa que la major part dels europeus consideren que seria dolent per als catalans i per a Espanya i negatiu o neutre per a la Unió Europea.

 

Toros, futbol, sol i platja continuen sent els estereotips que més s’associen amb Espanya

 

Només al Regne Unit és més alt el percentatge dels enquestats (31%) que veurien la independència de Catalunya com una cosa positiva per als catalans, respecte del 30% que ho consideren negatiu, un 19% que no opina ni una cosa ni l’altra i un 20% que no sap o no contesta. És a França on el suport a la independència de Catalunya com un canvi positiu per als catalans obté un percentatge més baix (13%).

Preguntats si la independència de Catalunya seria bo per a la UE, només el 18% dels britànics així ho creu, seguits d’un 12% dels portuguesos, un 8% dels francesos i un 7% dels alemanys.

 

Millora d’imatge

Respecte a la imatge d’Espanya, al conjunt dels deu països estudiats la valoració d’aquest país ocupa un lloc intermedi. Espanya obté una nota de 7,2 per sota de països com Alemanya (7,9), Regne Unit (7,8), EUA (7,7) i França (7,6), però per sobre de Portugal (6,7), Xina (6,2), Marroc (5,8), Perú (5,8), Índia (5,4) i Colòmbia (5,3). Des del juny del 2012, quan Espanya era valorada amb 6,5 punts, la seva imatge a l’exterior no ha deixat de millorar.

Els estrangers valoren sobretot Espanya com a destí turístic i per la qualitat dels seus esportistes, ciutadans i infraestructures, mentre que els aspectes que aconsegueixen valoracions més baixes són l’economia i la vida política.

Gairebé dos terços de les persones consultades pensa que Espanya és un país excel·lent -ja sigui vist com un país religiós (40%) o laic (22%)- i una cinquena part el considera un bon país, però pobre, rural i tradicional. Només una de cada sis persones té una mala imatge general del país.

En conjunt, tots els països de la mostra consideren molt o bastant important mantenir bones relacions amb Espanya, una opinió en la qual destaca especialment Portugal, seguida per Colòmbia i Marroc. Aquest últim és també l’únic país que un percentatge de més del 15% opina que mantenir bones relacions amb Espanya és poc o gens important.

En el marc de la UE, després dels portuguesos, els francesos són els més interessats a mantenir bones relacions amb Espanya i els britànics els que atorguen menys rellevància a aquests llaços. Sobre l’estat actual de les relacions entre cadascun dels entrevistats i Espanya, només al Marroc apareix un grup rellevant que les considera dolentes (15%).

El país en què s’ha produït una més bona evolució de la percepció sobre les relacions bilaterals amb Espanya és als EUA, on ha passat del 24 al 31% els enquestats que qualifiquen aquests llaços de “molt bons”.