Antifrau detecta irregularitats a Aigües Ter Llobregat

0
Antifrau
Seu de l'Oficina Antifrau de Catalunya Foto: Europa Press

L’Oficina Antifrau de Catalunya també sospita que aquestes irregularitats poden tenir impacte a l’alça en la tarifa de l’aigua “per despeses que no corresponen”

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha detectat irregularitats de facturació en la concessió de la Generalitat Aigües Ter Llobregat (ATLL), liderada per Acciona, que poden derivar en possibles responsabilitats fiscals i penals, segons apunta un informe d’aquest organisme. Les factures presumptament irregulars ascendeixen a uns 13 milions d’euros entre els anys 2013 i 2015, i el procés s’ha obert arran d’una denúncia de CGT de caràcter laboral per subrogació de plantilla l’abril del 2015.

La investigació ha detectat facturació creuada entre ATLL Concessionària – adjudicatària del concurs de la Generalitat per gestionar l’empresa pública durant 50 anys – i l’Empresa Operadora ATLL – creada per la concessionària però que mai va arribar a tenir l’autorització de l’administració catalana -, amb una diferència de 7,41 milions a favor d’Empresa Operadora ATLL el 2013.

En no disposar de contracte per a Empresa Operadora ATLL – del que el Grup Acciona va desistir el mes de març del 2015 -, el gener del 2015 aquests 7,41 milions van ser cancel·lats i refacturats per Acciona Aigua, que actuava des d’aleshores com empresa operadora i per part seva va facturar serveis a ATLL Concessionària per 5,9 milions el 2013 i 2014, dels quals podria haver irregularitats en 4,72 milions del 2014.

A més, una auditoria de les despeses facturats per Acciona Aigua en 2013 i 2014 – encarregada per l’ACA – assenyala “importants irregularitats en la justificació” de factures a ATLL Concessionària per import de 691.000 euros, exposa l’OAC.

L’informe de l’OAC apunta com irregularitats a la falta d’autorització de les operacions investigades i de justificació de la seva realització en condicions de mercat; la inexistència d’una corrent real dels serveis presumptament prestats, i la seva falta de justificació.

Antifrau també constata entre les irregularitats “una insuficient representació” de la Generalitat en el consell d’administració d’ATLL Concessionària per la celebració de la meitat de les reunions per escrit i sense sessió, cosa que impedia acudir al representant del Govern i per tant poder exercir les seves tasques de supervisió i conèixer les operacions investigades.

Pot tenir impacte en les tarifes de l’aigua

Antifrau considera que el conjunt d’irregularitats detectades poden produir un impacte a l’alça en les tarifes de l’aigua per “despeses que no corresponen”, probables contingències fiscals, responsabilitats penals per possibles falsedats mercantils i administració deslleial, i causes de possible resolució del contracte d’ATLL.

I és que el plec de condicions de la concessió preveu que l’administració pot donar per finalitzada la concessió per incompliments molt greus o reincidència en infraccions molt greus, així com si les actuacions de la concessionària impedeixen o menyscaben les potestats de direcció i control del servei públic que corresponen a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Generalitat.