L’última Enquesta de Població Activa continua mostrant una tendència positiva però no assoleix les xifres de 2011

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic avui l’Enquesta de Població Activa (EPA) del mes de novembre. Unes dades que seran utilitzades de ben segur a la campanya electoral del 20D. I doncs, les bones xifres que es preveuen assolir aquest mes de desembre degut a la campanya nadalenca ja no pertanyeran a la legislatura dels populars. Fem balanç: després de quatre anys, com ha afectat el govern de Mariano Rajoy a l’economia laboral d’Espanya? La reforma laboral haurà servit als seus propòsits? s’ha reduït la taxa d’atur? Amb quants parats deixa el president del govern el país? I afiliats? I llocs de treball?

Atur: El perquè de la seva reducció

Ara fa quatre anys José Luís Rodriguez Zapatero acabava el seu mandat amb un registre de 4.512.100 persones a l’atur. L’EPA de novembre assegura, en canvi,  que els aturats registrats a les oficines públiques han arribat fins els 4.149.300 persones. És a dir, el nombre de persones sense feina avui s’ha reduït en 362.800 persones. O dit d’una altre manera, la taxa d’atur ha passat del 21.28% al 21.18%, ambdós per sobre del llindar del 20%. Però perquè s’ha reduït el nombre de persones sense feina? Doncs bé, l’atur s’ha reduït durant aquests quatre anys perquè la població activa ha disminuït en 583.000 persones. És a dir, mig milió d’espanyols han deixat de ser considerats com a persones en busca d’un lloc de  treball. Els motius poden ser diversos, des dels ciutadans que desanimats han deixat de confiar en el sistema i s’han despuntat del registre públic, als joves o adults que han decidit marxar del país a la recerca de noves oportunitats.

Afiliació: 25.000 afiliats menys que durant l’era socialista

La tendència de l’afiliació a Espanya és positiva. Tot i així encara no ha tornat a nivells de 2011. De fet, el nombre d’afiliats aquell any era de 17.248.500, i actualment segons les últimes xifres del Ministeri de Treball ascendeixen fins els 17.223.086 afiliats a la Seguretat Social. Cal recordar que durant el primer mes de govern dels populars aquest nombre encara va enfonsar-se més fins arribar als 17.229.500 persones. Una xifra, emperò, encara superior a la que ens deixa ara l’executiu de Mariano Rajoy. De fet durant la primera part del seu mandat, amb el PIB en taxa negativa, la Seguretat Social va perdre prop d’un milió de registrats. D’ençà de l’any passat, aquestes dades estan millorant i la tendència és ara positiva. Tot i així, durant aquest mes de novembre el ritme d’afiliació s’ha estancat i serà molt difícil arribar a l’objectiu dels 20 milions d’afiliats que s’ha fixat el Partit Popular pels propers anys.

Precarietat: Augmenta la temporalitat

Finalment l’EPA de novembre ens deixa un resultat positiu pel que fa a la contractació. Enguany el nombre de nous contractes ha ascendit en 2.1 milions més que el novembre del 2011. Tot i així, d’aquests només 100.000 han estat indefinits i la resta temporals. És a dir, el 91% dels nous contractes firmats després de la reforma laboral han estat de caràcter temporal. L’estadística també mostra un increment significatiu de la contractació a temps parcial, que passa del 30% al novembre del 2011 al 33% del mes passat. En termes absoluts l’increment encara és més evident. Fa quatre anys es van signar 369.294 contractes a temps parcial; el mes passat aquesta xifra va arribar fins els 536.264. Finalment, Mariano Rajoy ens deixa com a herència una reducció de tretze punts sobre els beneficiaris de les prestacions econòmiques per atur. Així doncs, fa quatre anys el 67% dels aturats tenien dret a rebre-la, mentre que actualment aquest percentatge ha baixat fins al 54%.