BeC crearà un fons social amb l’excedent de sou dels càrrecs electes

0
Ada Colau, Barcelona en Comú
Foto: Europa Press

L’excedent de sous de l’alcaldessa i dels regidors de l’organització es destinaran a un fons per finançar projectes d’entitats socials i de la ciutadania

 

Barcelona En Comú ha aprovat destinar a un fons social i solidari el 100% de l’excedent de sou dels càrrecs electes que aporten a l’organització: és a dir, la diferència entre el sou que ingressen mensualment i el límit salarial que estableix el Codi d’Ètica Política de l’organització. El funcionament d’aquest fons es definirà de forma participativa i es posarà en marxa en els propers 6 mesos.

El Codi d’Ètica Política de Barcelona En Comú estableix que els seus càrrecs electes tindran un salari fixat en 2.200€ mensuals nets per 14 pagues anuals. El plenari celebrat el passat dissabte va aprovar el reglament del Codi d’Ètica Política que es concreta de forma operativa en els principis ètics establerts amb l’objectiu d’aconseguir formes de fer política més accessibles i properes a la ciutadania.

Aquest reglament preveu també la posada en marxa d’un fons social i solidari que es nodrirà del 100% de les aportacions fetes pels càrrecs electes que donen la diferència salarial a l’organització. Per determinar la destinació d’aquest fons social i solidari, l’organització s’ha marcat un termini màxim de tres mesos perquè el Plenari validi a l’equip responsable de formular la proposta.

 

El sou dels càrrecs de BeC

L’actual retribució bruta anual dels càrrecs electes ve determinada per l’Acord del Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol de 2015, a proposta dels grups municipals de CiU, C’s, PSC i PP; i amb els vots en contra de BeC, ERC i CUP. Barcelona En Comú i ERC van presentar una proposta que no va ser acceptada per la resta i que reduïa les retribucions del conjunt de membres de la corporació.

Per poder aplicar el límit salarial fixat pel Codi d’Ètica Política, els càrrcs electes aporten la diferència a Barcelona En Comú, que destinarà aquests recursos a un fons social i solidari i suposen el 15% del pressupost total de l’organització. Segons els pressupostos de BeC de 2016, un total de 219.000€ – el 100% dels excedents dels càrrecs electes – es destinaran al fons social i solidari.