Fátima Bañez, ministre de treball en funcions. aturats | Font: Wikipedia
Fátima Bañez, ministre de treball en funcions | Font: Wikipedia

Al conjunt de l’Estat, en canvi, els aturats han augmentat en 11.900 persones

Aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística ha fet pública l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de l’any. Segons l’informe el nombre de parats ha Catalunya s’ha reduït en 8.600 persones. I per tant, la taxa d’atur es situa al Principat en el 17.42%, la xifra més baixa des el tercer trimestre del 2010. Actualment, l’INE estima que hi ha 660.000 persones a Catalunya sense feina; 98.100 menys que en el mateix període del 2015. Per contra, enguany hi ha 3.13 milions de catalans que treballen; el que suposa un increment interanual del 3.45%. Així doncs, Catalunya es converteix en la regió de tot l’Estat on més ha crescut el nombre d’ocupats en el darrer any. A l’altra cara de la moneda hi trobem Madrid, on s’han destruït 28.700 llocs de treball.

Per altre banda, i ja en àmbit estatal, l’EPA del primer trimestre del 2016 deixa 11.900 aturats més al país. I conseqüentment, la taxa d’atur s’incrementa fins a situar-se en el 21%. Una dècima més que la taxa registrada durant el trimestre anterior. Amb aquestes dades, el nombre total de persones sense feina arriba als 4.791.400 ciutadans. Tot i això, la ministre de treball, Fátima Bañez ha afirmat que s’ha accelerat el ritme de creació de llocs de treball. Tanmateix, ha afegit que “la feina ha arribat per quedar-se”. Un fet que, ha declarat, “és motiu d’esperança” malgrat “quedi molt camí per recórrer”. En aquesta mateixa línea s’ha expressat el ministre d’Economia, Luis de Guindos, qui ha assegurat que es crearan 470.000 nous llocs de treball anuals en quatre anys.

Serveis encapçala la destrucció de treball

L’Enquesta de Població Activa que es realitza sobre una mostra de 65.000 famílies també explicita que el sector serveis ha estat el que més llocs de feina ha perdut. Més concretament, durant aquests primers tres mesos, i degut principalment a la fi de la campanya nadalenca i de les vacances de Setmana Santa, el sector terciari ha perdut 68.900 llocs de treball. Tot seguit trobaríem l’àmbit de l’agricultura amb 36.600 aturats més, i la indústria amb 10.800 desocupats més. Significativa és la diferència que estableix l’EPA en quant al sexe dels parats. I doncs, l’atur va caure entre els homes amb 9.600 aturats menys, mentre que va augmentar entre les dones amb 21.500 desocupades més. Més concretament, el nombre d’homes sense feina és de 2.378.00, i el de dones de 2.413.500.

Com a dada positiva direm que l’enquesta assegura que la signatura de contractes indefinits va augmentar més que la de contractes temporals. I això és així, degut a la forta estacionalitat de la creació de treball del darrer trimestre del 2015. De fet, durant aquestes primers tres mesos es van firmar 52.400 contractes indefinits més, mentre que el nombre de contractes temporals va caure en 106.000 persones. Finalment si ens fixem en el comportament de l’atur per segments d’edat ens adonarem que el grup d’edat on més ha crescut la creació de llocs de treball ha estat entre aquells majors de 54 anys. Per contra, el segment d’edat on més s’ha reduït l’ocupació ha estat entre aquells que tenen entre 35 i 39 anys. També, s’observa una davallada, tot i que més moderada, entre aquells que tenen de 20 a 40 anys.