Catalunya, la segona regió preferida pels turistes

0

Durant el mes de febrer els turistes van gastar un 8% més

L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat aquesta setmana l’enquesta Egatur relativa a la salut del turisme a Espanya durant el mes de febrer. En aquest sentit, l’INE calcula que la despesa dels turistes estrangers en territori espanyol va ascendir fins els 3.703 milions d’euros durant el segon mes de l’any. És a dir, un 8% més que el mateix mes de l’any passat. Aquest increment, apunta l’INE, es degut principalment al transport internacional no inclòs en el paquet turístic. Tanmateix, la despesa diària va augmentar un 4.9%, fins a situar-se en els 129 euros per dia, mentre que la despesa mitja per turista va descendir un 5%, fins als 1.008 euros. Pel que fa les regions preferides pels estrangers alhora de viatjar, trobem en primer lloc Canàries.

En efecte, les Illes Canàries van ser la destinació preferida pels turistes, concentrant el 34.1% del total de visitants que va rebre Espanya durant el mes de febrer. En segona posició, trobaríem Catalunya. I doncs, el Principat va rebre el 22.5% dels turistes de tot l’Estat. A casa nostra, la despesa mitja diària es va situar entorn als 164 euros, mentre que cada persona va gastar de mitjana 895 euros durant la seva estada al territori. Pel que fa a la tercera posició la va ocupar Andalusia, tot aplegant el 13.1% del total de persones que van viatjar fins a Espanya. Pel que fa als motius dels viatgers cal dir que aquells que ho van fer per raó d’oci van generar el 74.9% de la despesa total, i que aquells que van visitar Espanya per motius laborals van augmentar la seva despesa un 43.3%.

Els turistes europeus van gastar més

Així doncs, els turistes europeus van incrementar el seu pressupost durant les seves estades a Espanya i van contribuir a que la despesa total augmentés un 8%. Més concretament, cal destacar el Regne Unit. I doncs, els nacionals britànics van ser els que més van incrementar la seva despesa fins arribar als 689 milions d’euros; el que es tradueix en un augment del 10.7% respecta el mes de febrer del 2015. De fet, els ingressos generats pels turistes britànics va representar el 18.6% del total. En segona posició, trobaríem els Països Nòrdics, amb 476 milions d’euros, i un 9.7% més. En tercer lloc, destacaríem Alemanya. Els turistes alemanys van deixar uns ingressos de 472 milions d’euros. Finalment, els únics nacionals de l’entorn europeu que van disminuir el seu pressupost respecte l’any anterior van ser els italians. Ara doncs, caldrà veure les dades que ha deixat el mes març que molt probablement seran positives gràcies a les vacances de Setmana Santa.