Ciudadanos aposta per reformar els trams i el tipus d’IRPF

0
Albert Rivera, líder de Ciutadans
Albert Rivera, líder de Ciutadans|Europapress
Albert Rivera, líder de Ciudadanos
Albert Rivera, líder de Ciudadanos

El partit taronja vol reformar els tipus d’IVA; i reduir de cinc a tres trams l’IRPF si guanya les properes eleccions generals

 

 El debat televisiu entre els líders de Ciutadans, Albert Rivera, i Podemos, Pablo Iglesias va posar en evidència les divergències econòmiques entre els dos partits. La primera d’elles és la proposta del partit taronja de modificar l’IRPF si obté la majoria el proper 20 de desembre. Mentre que, Iglesias aposta per incrementar la renta mínima. De fet, el blog Gurus va publicar el passat mes de febrer una comparativa entre els programes econòmics d’ambdós partits. Així per exemple, el partit d’Albert Rivera pretén establir un complement salarial per a les persones que tinguin rentes més baixes; rebaixar els trams de l’IRPF; i no tocar el salari mínim professional. Mentre que Podemos es reafirma amb la seva idea d’apujar el salari mínim professional; crear més trams d’IRPF; o garantir una renta mínima. Com és pot observar doncs, les diferències són notables. Ara bé, en què consisteix exactament el ideari econòmic del partit taronja?

Luis Garicano, ideòleg del programa econòmic de Ciudadanos
Luis Garicano, economista de Ciudadanos

Doncs bé, el model fiscal d’Albert Rivera té com a principal innovació la reducció dels trams de l’IRPF en tres. Un primer tram que aniria fins els 22.500€ i que tributarien al 18%. El segon ascendiria fins els 75.000€ i estaria gravat amb el 28%, i finalment un tercer que es situaria per sobre d’aquella xifra i que ascendiria fins al 42%. D’aquesta manera es reduiria en dos trams l’actual sistema impositiu. Tanmateix, aposten per eliminar la reducció fiscal per rendiments nets del treball, i la despesa deduïble de 2.000€ a tots els assalariats. A canvi, i ja que sinó s’establís cap altre reforma les rendes més baixes serien les mes perjudicades davant d’aquestes decisions, Ciutadans propugna crear un “complement salarial anual”. És a dir, recompensar els assalariats més pobres amb un pagament addicional. Així per exemple, un contribuent que declarés uns ingressos de 10.000€ durant aquest exercici fiscal estaria exempt de tributar. En canvi, si s’apliqués el model d’Albert Rivera hauria d’abonar 801€. No obstant això, l’individu rebria de l’estat un complement salarial de 2.500€, i conseqüentment els seus ingressos augmentarien un 18%.

Tanmateix, les rentes més abundants sortirien més beneficiades amb la proposta de Ciutadans. A tall d’exemple, un treballador amb uns ingressos de 30.000€ hauria de pagar a Hisenda 5.151€, un 6.6% menys que amb el sistema de Mariano Rajoy. Un altre cas, un individu amb un poder adquisitiu de 60.000€ veuria la seva factura fiscal reduïda en un 15.9%. Un treballador que obtingués uns beneficis de 80.000€, passaria de pagar 24.497€ a 19.958€ (és a dir un 20.4%). Un ideari econòmic que ha elaborat l’economista Luis Garicano i que, com recollia el diari El País, té moltes semblances amb la proposta de les FAES de l’any 2013.

Finalment, Albert Rivera també vol introduir modificacions a l’IVA. De fet, Ciudadanos pretén reduir el tipus general, per primera vegada des del 1986. Així doncs, un dels impostos més rellevants per recaptació passaria del 21% actual al 18%. El tipus més reduït baixaria del 10% fins al 7%. I en canvi, desapareixeria el impost súper reduït del 4%. Per tant, tots aquells béns o serveis gravats actualment amb un 4% passarien automàticament a ser gravats amb un 7%. És el cas d’aliments de primera necessitat com el pa, els ous, la llet, la fruita, o les verdures; i també de les medicines o els diaris. Així doncs, el món de la cultura veuria com el cinema veu satisfet les seves demandes de rebaixar l’IVA cultural, passant del 21 al 18%; mentre que, el sector de la literatura veuria incrementat el seu gravamen ascendint del 4% al 7%. Sigui com sigui, aquest és el programa econòmic del Ciudadanos de cara a les eleccions generals del proper 20 de desembre.