Climate and Forests Task Force

0
Catalunya ha acollit del 15 al 18 de juny

Catalunya ha acollit del 15 al 18 de junyCatalunya ha acollit del 15 al 18 de juny la Reunió Anual del Grup de Treball GCF

La trobada suposa una gran oportunitat d’escoltar experiències d’èxit en l’àmbit de les actucions per a la itigació del canvi climàtic, formar xarxes de contactes i reforçar la col.laboració dels líders del GCF Taskforce.

La trobada anual del GCF task force en la qual hi han participat 10 governadors de diverses regions del Brasil, Perú, Indonesia i Nigèria, ha estat presidida avui per Bibiana Domingo, secretària general d’Agricultura en representació del Govern de Catalunya, amfitrió de la trobada. Així mateix hi ha participat el director general d’Afers multilaterals i europeus, Manuel Manonelles, que ha exercit de moderador.

Bibiana Domingo ha destacat el compromís del Govern català en la lluita contra el canvi climàtic i els objectius compartits amb el GCF TASK FORCE, i ha remarcat les polítiques de Catalunya envers la gestió forestal sostenible i que es fonamenten en la gestió multifuncional, la innovacó i la transferència tecnològica. El pla general de política forestal, l’estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa o la gestió activa dels boscos que promou el Govern en ón alguns exemples.

Manuel Manonelles ha destacat per la seva banda el compromís de Catalunya amb l’agenda COP21 i amb aquelles línies d’acció orientades al desenvolupament sostenible com el Pla d’energia i canvi climàtic, l’Estratègia d’adaptació al canvi climàtic i el procés de debat de la Llei catalana sobre el canvi climàtic.

La reunió posa en relleu el paper cada vegada més important d’actors i xarxes regionals amb vistes a la Convenció de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic que se celebrarà a París el pròxim desembre (COP 21). Amb aquest objectiu, liderats pel GCF, un dels membres fundadors, Califòrnia i diversos estats i províncies del GCF, signaran el Memoràndum d’entesa per a la iniciativa de lideratge climàtic global (Under 2 MOU), un compromís dels estats i províncies de països desenvolupats i en vies de desenvolupament per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 80-95% respecte dels nivells de 1990. Unint-se en aquest esforç, les jurisdiccions estan donant un pas important per ajudar a concretar un acord global decisiu del conjunt de països, enguany.

També a Barcelona, els membres del GCF treballen per consolidar accions concretes i aliances per implementar la Declaració de Rio Branco, signada durant la Reunió Anual del GCF 2014, en la qual els membres del GCF van acordar reduir la desforestació en un 80% per a l’any 2020, condicionada a la recepció de finançament internacional, per aconseguir aliances amb iniciatives de cadenes de subministrament sostenibles, i destinar una part substancial del finançament d’iniciatives basades en resultats, implementades per comunitats indígenes i tradicionals.

L’esdeveniment inclou una sèrie de sessions per actualitzar i involucrar els participants de la reunió, incloent: una sessió d’alt nivell amb els governadors, ministres, secretaris de Medi Ambient i altres dignataris del Brasil, el Perú, Mèxic, Indonèsia, Nigèria, Espanya i els Estats Units; actualitzacions sobre el progrés dels països i províncies membres del GCF i els interessats durant una exposició interactiva; una taula rodona amb els coordinadors del GCF i representants dels països; una actualització de la Secretaria del GCF i el Fons GCF; i sessions de treball sobre temes d’alta prioritat, com les xarxes subnacionals i el camí cap a la COP 21, les estratègies de finançament públic i privat per al desenvolupament baix en emissions i la reducció de la desforestació, i les vies per al Global South (Sud Global) per col·laborar amb la Unió Europea i els programes de finançament baix en emissions.

En aquest enllaç, hi ha el programa detallat

El Governors’ Climate and Forests Task Force

El Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) és una col·laboració subnacional única entre 26 estats i províncies del Brasil, Indonèsia, Mèxic, Nigèria, el Perú, Espanya i els Estats Units. El GCF busca avançar en els programes jurisdiccionals destinats a promoure desenvolupament rural amb baixes emissions i la reducció de les emissions de la desforestació i l’ús del sòl (REDD+), i vincular aquestes activitats amb programes emergents de règims de compliment de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i altres oportunitats de pagament per rendiment.

Més del 20% dels boscos tropicals del món es troben en els estats i les províncies del GCF, incloent més de 75% del Brasil i més de la meitat d’Indonèsia. El GCF inclou estats i províncies que estan liderant el camí a la construcció, els enfocaments d’àmplia jurisdicció-integrals per al desenvolupament amb baixes emissions i REDD+, i també l’única jurisdicció en el món (Califòrnia), que està considerant la possibilitat de disposicions que reconeguin compensacions de REDD+ com a part del seu sistema de compliment de GEH.

El GCF se centra en tots els aspectes dels esforços per reduir les emissions derivades de la desforestació i establir marcs duradors per al desenvolupament amb baixes emissions. Facilita l’intercanvi d’experiències i lliçons apreses entre els estats líders i províncies; sincronitza esforços a través d’aquestes jurisdiccions per desenvolupar polítiques i programes que proporcionen vies realistes per al desenvolupament rural forestal.