Economia aposta per la comissió del caixer

0
Luis de Guindos, Ministre d'economia i competitivitat
Luis de Guindos, Ministre d'economia
Luis de Guindos, Ministre d'economia i competitivitat
Luis de Guindos, Ministre d’economia

 Luis de Guindos posa fi a la guerra de la doble comissió bancària i estudia, amb aquest objectiu, dues reformes legislatives

El Ministeri d’Economia i Competitivitat encapçalat per Luís de Guindos ha posat fi a la guerra de les comissions bancàries. L’executiu estudia, ara, reformar la legislació per tal de regular la pràctica de la doble comissió bancària. Una mesura que va sorgir la passada primavera quan Caixabank va decidir començar a cobrar dos euros als clients externs de la seva entitat que utilitzessin els seus caixers per a treure efectiu. El Banc Santander i el BBVA també van anunciar aleshores que implantarien el cobrament, tot i que no entraria en vigor fins que no hi hagués una legislació bancaria clara. Aquesta taxa suposava una doble imposició pel client. Doncs per un cantó es veia obligat a satisfer els dos euros a Caixabank i per altre, a assumir el cost que Caixabank repercuteix a les altres entitats financeres per l’ús dels seus terminals.

En efecte, la primera opció que analitza el Ministeri d’Economia passa per modificar l’article 3 de la llei de Transparència bancària. Així doncs, segons aquest supòsit l’única entitat que podria repercutir en l’usuari aliè una comissió determinada seria l’entitat propietària del caixer. És a dir, Caixabank podria continuar cobrant dos euros per la retirada d’efectius. La segona possibilitat que estudia l’executiu és incloure una disposició a la Llei de Serveis de Pagament que prohibiria als bancs propietaris dels caixers repercutir al client la comissió, malgrat el seu propi banc si els hi exigeixi. Per tant, el client hauria d’assumir el cost que li demanés la seva entitat bancària, com a conseqüència de la quantia que el banc del terminal li exigís al banc del client. Per aquest segon cas, la cartera que dirigeix Luis de Guindos proposa que siguin les dues entitats qui de mutu acord estableixin el preu de la comissió. I en cas de desavinença tindria prevalença la quantia que establis l’entitat propietària del caixer.

Caixer automàtic
Caixer automàtic

És precisament en aquesta entesa on radica el desacord entre les entitats. Una disparitat d’opinions que va obligar el passat mes de juliol a intervenir al Banc d’Espanya i que finalment ha portat al Ministeri d’Economia a legislar. En efecte, Caixabank havia proposat donar un 0.2% de l’import retirat a l’entitat del client. És a dir, 0.20 cèntims per cada cent euros retirats. El preu però no va satisfer a entitats com Bankia o el Banc Sabadell que van titllar la comissió de “molt baixa”. Per contra, ambdós proposaven que aquesta ascendís fins els 0.6 o 0.5 cèntims per a cada operació. Si finalment Luis de Guindos es decidís per la segona via seria Caixabank qui establiria la quantia al no haver-hi acord. Tanmateix, sigui quina sigui la via legislativa a seguir pel ministeri el que si queda clar és que el Banc d’Espanya haurà de ser informat de les comissions que s’apliquen en cada moment. Ans el contrari, les entitats bancàries podrien incórrer en una infracció molt greu pels casos recurrents, o greu per a la resta.