El 2015 un any càlid i sec a Catalunya

0
Mapa PPT
Mapa PPT

L’any 2015 ha estat càlid a tot Catalunya, i és un dels 4 anys més càlids que s’han enregistrat mai

A Catalunya la temperatura mitjana de l’any 2015 ha estat clarament superior a la mitjana climàtica del període de referència 1961-90, amb anomalies positives de més de 0,5 °C a gairebé tot el territori, de manera que el 2015 es pot qualificar d’any càlid. De fet, ha estat un dels 4 anys més càlids d’ençà que hi ha registres, darrere de 2006, 2011 i 2014 (amb dades encara provisionals estaria una dècima per sota de la mitjana d’aquests anys).

L’anomalia positiva ha estat especialment important a punts del Prepirineu, Pirineu oriental, prelitoral Central i Sud i litoral Central, especialment a la ciutat de Barcelona, probablement com a conseqüència de l’illa de calor urbana. En aquests sectors, la diferència respecte de la mitjana climàtica ha estat superior a +1,5 °C, arribant a superar localment +2,0 °C. En canvi, la temperatura ha estat més propera a la normalitat climàtica en alguns sectors del pla de Lleida i del litoral Sud, on l’anomalia positiva ha estat força més modesta, propera a +0,5 °C.

Cal remarcar que cap estació de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) ha enregistrat anomalia negativa pel que fa a la temperatura mitjana anual, fet que no es produïa des del 2011.

Al llarg de l’any, els valors d’anomalia mensual positius de temperatura que han afectat el conjunt de Catalunya han estat persistents: cal destacar el període de març a juliol, així com els mesos de novembre i desembre.

En valors absoluts, la temperatura mitjana anual ha superat els 17 °C a molts punts del litoral Central i Sud, on habitualment s’enregistren els valors de temperatura més alts del Principat. Destaquen els 18,2 °C enregistrats per l’estació meteorològica automàtica de Barcelona – el Raval, que ha igualat els valors del 2011 i 2009. En canvi, gran part del Pirineu, Prepirineu i els punts més elevats del Montseny presenten valors de temperatura mitjana anual inferiors a 10 °C, com és habitual, per efecte de l’altitud.

Precipitació

Mapa PPT
Mapa PPT

Pel que fa a la precipitació, el 2015 ha estat un any sec a la major part del país (entorn del 85% de la superfície del territori), tret de sectors del Pirineu occidental i el massís dels Ports, on es pot qualificar de plujós, i punts del Pirineu, Prepirineu i litoral i prelitoral Sud, on les quantitats acumulades es poden considerar normals.

Gairebé la meitat del Principat ha recollit una precipitació inferior al 70% respecte de la mitjana climàtica del període de referència 1961-90, i fins i tot certs sectors emplaçats al Pla d’Urgell, el Bages, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat presenten quantitats inferiors al 50%.

Pel que fa a la quantitat acumulada, ha estat un any especialment sec a punts del centre del país. Cal remarcar els registres excepcionalment baixos, inferiors a 200 mm, en alguns punts del Pla d’Urgell, com els 165,9 mm de Castellnou de Seana. També destaca per l’escassa precipitació recollida, inferior a 300 mm, bona part del pla de Lleida i punts del Vallès Occidental i del Bages.

En l’altre extrem, s’han superat els 1.200 mm a les parts més elevades del Pirineu i del massís dels Ports, però els registres del Pirineu no han resultat, en general, superiors als dels anys 2014 i 2013. La màxima precipitació enregistrada per les estacions de la XEMA ha estat de 1.560,7 mm a Lac Redon (2.247 m), a la Val d’Aran.

Entre els mesos que han estat secs a gairebé tot el territori destaquen l’abril, l’octubre i especialment el desembre, que va ser molt sec, amb registres inferiors a 5 mm a la major part del país. Cal tenir en compte que l’octubre és, a bona part de Catalunya, un dels mesos que climàticament més precipitació aporta al total anual.

D’altra banda, s’ha de remarcar també la persistència del període sense pluja a finals d’any, fins a prop de 60 dies en alguns sectors.