El deute privat de les famílies es redueix en 25.000 milions per situar-se a nivells de 2006

 

El deute de les famílies va caure en 24.949 milions d’euros el 2015 i s’ha situat en 723.528 milions d’euros en l’últim mes de l’any, la xifra més baixa des del juny del 2006, segons dades del Banc d’Espanya.

Només en el mes de desembre, el deute de les llars espanyoles es va reduir en gairebé 10.000 milions, en passar dels 733.022 milions del novembre als 723.528 milions.

Així, el deute de les famílies va tancar l’any passat en nivells previs al començament de la crisi econòmica, fet que ha portat les famílies a anar reduint de mica en mica els préstecs contrets.

La caiguda de l’endeutament de les famílies el 2015 es deu, sobretot, al descens del 4,1% dels préstecs per a l’adquisició de vivendes, fins a 560.874 milions d’euros. En comparació amb el novembre del 2015, aquests crèdits van caure un 0,5%.

 

Una família destina el 77,5% de la seva renda a pagar tot el relatiu a la llar

 

Tot i el descens de la inversió de les llars en habitatge durant els últims anys, l’import que les famílies destinen a la seva llar segueix ocupant la part més important del seu endeutament, ja que en suposa el 77,5%.

Per la seva banda, els préstecs que les famílies destinen al consum van caure un 0,5% l’any passat, fins a 162.654 milions d’euros, i els préstecs fora de balanç van baixar un 70,8%.

El deute de les empreses també es redueix

Per la seva banda, el deute de les empreses va baixar el 2015 en 22.649 milions d’euros (un 2,4%), fins a situar-se en 920.058 milions d’euros, com a conseqüència del procés de desendeutament de les companyies des del començament de la crisi. En comparació amb el novembre del 2015, el deute empresarial va baixar un 0,74%.

El descens del deute empresarial s’explica per la caiguda dels préstecs d’entitats de crèdit residents i els préstecs titulitzats fora de balanç, que van baixar un 5,3% respecte a l’any anterior, fins a 548.367 milions d’euros. En taxa mensual, van caure un 1%.

Els préstecs de l’exterior van caure un 2,21%, fins a situar-se en 287.521 milions d’euros, mentre que en taxa mensual van registrar un descens del 0,15%. En canvi, els valors diferents d’accions van pujar un 2,4%, fins a 84.170 milions d’euros, mentre que en taxa mensual van caure un 1%.