El Govern fomenta l’ús de la fusta

0
s’incorporarà la fusta en la nova construcció dels edificis de la Generalitat

s’incorporarà la fusta en la nova construcció dels edificis de la GeneralitatS’incorporarà la fusta en la nova construcció dels edificis de la Generalitat

El Consell Executiu ha aprovat l’Acord pel qual s’impulsen mesures de foment de l’ús de la fusta i productes derivats amb l’objectiu d’activar la gestió forestal sostenible dels boscos. Aquesta iniciativa també pretén potenciar les funcions econòmiques dels boscos i ajudar a la valorització dels recursos fusters; recolzar la indústria de la fusta com a agent econòmic important mitjançant l’augment de la demanda de fusta; contribuir a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; fomentar la innovació del sector de la fusta i de la construcció, i millorar el comportament energètic dels edificis de la Generalitat.

Els boscos proporcionen nombrosos productes i serveis, entre els quals la fusta destaca com el més important des del punt de vista quantitatiu i econòmic. Cal tenir present que és un material capaç de capturar CO2 atmosfèric en massa i emmagatzemar-lo a llarg termini, i té unes característiques excepcionals pel que fa a versatilitat, resistència, lleugeresa i baixa energia incorporada en el seu procés de transformació i transport. A més, no genera residus tòxics quan arriba al final de la seva vida útil i permet aprofitar l’energia capturada durant la fotosíntesi. En definitiva, la utilització de fusta i productes derivats en l’edificació permet assolir millor els objectius de sostenibilitat atès que, en el seu procés de producció, es requereix menys quantitat d’energia i s’allibera menys diòxid de carboni a l’atmosfera respecte d’altres materials utilitzats en la construcció. Això permet afavorir la disminució de la quantitat de combustible en els boscos i, en conseqüència, reduir la severitat i perillositat dels incendis forestals.

Amb aquest pla d’impuls de mesures que promoguin la utilització de fusta i productes derivats es dóna compliment al paper de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a subjecte actiu i exemplificador en la lluita contra els efectes adversos del canvi climàtic i en la promoció de la competitivitat del sector forestal i el desenvolupament de les zones rurals.

Per tot això, el Consell Executiu ha acordat, avui, impulsar les mesures següents:

· Incorporació de fusta i productes derivats en la nova construcció i en la gran rehabilitació d’edificis que promou l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic en un volum mínim de 0,035 metres cúbics per metre quadrat de superfície construïda (excepte informe justificatiu contrari). La fusta i productes derivats han de procedir de boscos gestionats de manera sostenible i, preferentment, de les espècies següents: el pi roig, la pinassa, el pi radiata, el pi marítim, el pi negre, l’avet, l’avet Douglas, el castanyer, el faig, el roure de fulla gran, i l’alzina.

· Foment de la recerca, la innovació i la transferència tecnològica per millorar la competitivitat de la fusta local i productes derivats.

· Foment de la certificació forestal i d’una marca de garantia per a la comercialització de la fusta de Catalunya i productes derivats que permeti la seva identificació amb garantia de proximitat, sostenibilitat i qualitat en els mercats locals i també en els mercats exteriors.

· Promoció, en col·laboració amb col·legis professionals, de la formació en el bon ús i el coneixement dels avantatges vinculats a la utilització de fusta i productes derivats en construcció i rehabilitació d’edificis.

· Difusió i sensibilització al públic en general sobre la importància i els avantatges de la gestió forestal sostenible, mitjançant l’ús de la fusta i productes derivats en la construcció, així com de la certificació forestal i altres sistemes de garantia de la seva qualitat.