El PIB català segueix creixent

0

El PIB català segueix creixent

El creixement es deu al consum, la inversió i l’exportació

El creixement de l’economia catalana s’ha accelerat un 2,4% comparat amb el primer trimestre de l’any passat. Aquest creixement és degut a un augment del consum, la inversió i les exportacions.

L’increment intertrimestral és del 0,9%, amb la qual cosa l’economia catalana encadena vuit trimestres consecutius, des del segon de l’any 2013, amb tendència positiva, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i la Conselleria d’Economia. Si els càlculs es realitzessin a partir de les taxes interanuals, serien sis trimestres consecutius en positiu.

Aquesta evolució favorable supera tots els pronòstics, donat que la Generalitat tenia previst un creixement del 2,2% repartit durant tot l’any. També es milloren les estimacions de la Cambra de Comerç de Barcelona, que la setmana passada va calcular un augment interanual del PIB del 2,2% en el primer trimestre. Aquesta entitat vaticina que durant el segon i tercer trimestre el creixement s’accelerarà encara més, fins a tancar l’exercici present arran del 2,8%. En el conjunt d’Espanya, el creixement intertrimestral ha augmentat més modestament, un 0,9%, tot i que l’interanual es troba dues dècimes per sobre del català, 2,6%.

Els motius de la lleugera bonança

Els factors que han impulsat el creixement català han estat la demanda interna, principalment el consum i la inversió, i el sector exterior, tal com també ja va ocórrer el darrer any. L’any 2014 les importacions van créixer més que les exportacions, el que va significar una aportació negativa del sector exterior a l’economia. Les dades provinents dels dos primers mesos de 2015 “mostren que la dinàmica de l’exportació s’ha alentit lleugerament, però la depreciació de l’euro i la lleu recuperació del mercat intracomunitari ofereixen millors perspectives de cara als mesos següents”, segons l’última Nota de conjuntura econòmica de la Conselleria. Dins del mateix anàlisi, es detecta una moderació del creixement de les importacions, provocat sobretot pel descens experimentat pel preu del barril Brent.

Durant el primer trimestre del present any, entre els diversos sectors amb més creixement, destaca la construcció amb un ritme d’ascens interanual del 6,2%, el que representa 3,3 punts més que l’últim trimestre de 2014. Aquesta tendència a l’alça consolida la recuperació d’aquesta activitat econòmica.

El sector industrial va créixer un 0,6% interanual. Amb aquesta evolució es compleix “el tercer any en què la producció industrial mostra creixements positius i, a més, superiors a la mitjana europea”. Els subsectors més dinàmics fins a febrer, últim més estudiat, van ser la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics, productes minerals no metàl·lics, els transformats de cautxú i plàstic, el químic, l’alimentació i els materials de transport. El sector que tradicionalment té més pes en la nostra economia, el de serveis, va registrar un increment interanual del 2,8% en el primer trimestre d’aquest any, gràcies als bons resultats del comerç i del turisme.

Els ingressos no financers de la Generalitat també creixen

Els ingressos no financers de la Generalitat durant el primer trimestre van arribar fins als 5.155 milions d’euros, aquesta xifra representa un increment del 9,8% respecte al mateix període de l’any 2014. Pel que fa a les obligacions reconegudes en matèria de despeses no financeres, aquestes van augmentar lleugerament, un 0,9%, segons dades de l’Administració catalana.

Dins dels ingressos s’han comptabilitzat 380 milions d’euros del nou impost sobre els dipòsits bancaris, titllat d’il·legal per l’Estat central i que el Tribunal Constitucional està estudiant, la qual cosa pot comportar que s’hagin de cancel·lar. En l’apartat de despeses, els salaris, que signifiquen més del 29% de les totals, han crescut un 7,1% fins al març a causa de la recuperació de la jornada laboral dels treballadors interins i el pagament de 44 dies de l’extra de 2012.