El primer processador que s’alimenta de sang electrònica

  0
  El processador que s'alimenta de sang electrònica | Dairi Català

  El processador que s'alimenta de sang electrònica | Dairi Català

  IBM treballa amb un fluid electroquímic que ha batejat amb el nom de sang electrònica perquè no és sang real.

  Com augmentar la potència dels xips resolent al mateix temps el problema de la refrigeració? El laboratori IBM Research de Zurich està experimentant amb un xip 5D alimentat amb sang electrònica, inspirat en els mamífers.

  Un fluid electroquímic que al mateix temps refrigeri i proporcioni energia reduiria el consum real i l’espai necessari per refrigerar un xip, obrint les portes a CPU cada vegada més potents amb menors requisits de densitat.

  Aquesta sang electrònica 5D, per la seva condició de microfluid, refrigera el xip. No obstant això també conté un compost redox que pot ser oxidat per produir electricitat, i al mateix temps reduir-lo de nou per recarregar-lo, de manera similar a com funcionen les bateries.

  El processador que s'alimenta de sang electrònica | Dairi Català

  De moment el laboratori d’IBM a Zuric ha aconseguit que aquesta sang electrònica generi 10 miliwatts d’electricitat per alimentar un xip. Està molt lluny de proporcionar l’energia necessària perquè el xip funcioni, però demostra que la teoria és vàlida i ha partir d’aquí es pot desenvolupar encara més.

  Els xips més moderns utilitzen un disseny en 3D: diverses capes de transistors se situen unes damunt d’altres, el que permet augmentar la potència sense augmentar la mida del xip dins de la placa base, però això també implica mes temperatura. Aquest mètode de fabricació, dificulta encara més la refrigeració, perquè només la capa superior estarà en contacte amb el sistema de refredat, però no les capes internes.

  El processador que s'alimenta de sang electrònica | Dairi Català

  Veurem si els processadors 5D alimentats amb sang electrònica d’IBM aconsegueixen ser alguna cosa més que un experiment de laboratori.

  Font: Ars Technica