Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta i Enrique Aldama són condemnats per simular una compravenda d’accions durant els anys 2003 i 2004

Dorna Sports, empresa que gestiona els drets de MotoGP, juntament amb Carmelo Ezpeleta i Enrique Aldama, CEO i director d’operacions de l’entitat, han estat condemnats per la Sala Tercera del Tribunal Suprem per simular una compravenda d’accions per obtenir avantatges fiscals i realitzar un repartiment de dividends durant els anys 2003 i 2004.

El Tribunal Suprem prova una acció que, segons la Llei General Tributària, suposa una infracció greu. Hisenda ha calculat que la suma total ascendeix fins els 25’5 milions d’euros. A més, Carmelo Ezpeleta i Enrique Aldama han rebut una multa de 6’6 milions d’euros, quantitat que hauran d’abonar en concepte d’IRPF de l’any 2004.

Hisenda, a més, els imposarà la corresponent sanció administrativa per no ingressar la corresponent quota tributària.

Dorna Sports es mostra en desacord

Dorna Sports, un cop coneguda la sentència del Tribunal Suprem, ha manifestat la seva inconformitat: “Dorna vol manifestar la seva discrepància amb el contingut de la sentència, que descriu les accions jurídiques i tributàries com una simulació d’operacions de recapitalització apalancada durant els anys 2003 i 2004. Aquestes operacions són normals i freqüents en l’economia del nostre entorn i totalment vàlides des del punt de vista mercantil. Dorna està analitzant diverses vies d’actuació amb les sentències”.