El Tresor Públic col·loca 3.507 milions en bons

0

Baixa l’interès a totes les subhastes

El Tresor Públic ha col·locat 3.507,82 milions d’euros en una nova subhasta de bons i obligacions, dins del rang mitjà previst, i ha baixat la rendibilitat en les tres emissions, d’acord amb les dades del Banc d’Espanya.

En concret, el Tresor ha venut en els mercats 1.275,31 milions d’euros en un bo a tres anys, amb un tipus marginal del 0,132%, per sota del 0,270% de la subhasta prèvia, mentre que el tipus mitjà també ha baixat fins al 0,124%, respecte del 0,263% anterior.

 A la subhasta del bo a cinc anys, s’han col·locat 950,49 milions d’euros i tant el tipus marginal (0,576%) com el mitjà (0,566%) han baixat respecte a l’emissió prèvia del mateix tipus de paper, quan es van situar al 0,882% i el 0,875%, respectivament.

El Tresor ha venut també entre els inversors una obligació amb data de venciment el 2023, en què ha col·locat 1.282,81 milions d’euros i ha rebaixat la rendibilitat. Així, el tipus marginal s’ha situat en l’1,192%, per sota de l’1,951% de l’anterior emissió, mentre que el tipus mitjà ha caigut a l’1,184%, front a l’1,918% previ.