La moneda xinesa aconsegueix el recolzament del FMI a costa de disminuir el valor de la divisa única europea

El Fons Monetari Internacional ha aprovat la inclusió del Yuan a la seva cartera de divises. Aquestes composen els seus Drets Especials de Gir (SDR, per les seves sigles en angles), convertint així la moneda xina en una moneda de reserva internacional. Tal i com apuntava en roda de premsa, Christine Lagarde (presidenta del FMI), aquesta acció és “una fita” important per a la composició de la divisa virtual del Fons, fins ara dominada per la resta. Hem d’assenyalar que fins avui les úniques divises que gaudien d’aquest privilegi eren el dòlar, l’euro, el yen i la lliura esterlina. No obstant això, aquesta inclusió no es farà efectiva fins el proper u d’octubre del 2016. Durant aquest període les autoritats de Pekín hauran de continuar fent reformes estructurals i econòmiques per donar seguretat al Yuan i disminuir la seva volatilitat. Aquestes monedes, també anomenades de reserva, són les úniques que empren els bancs centrals i altres organismes financers per pagar el deute extern i regular les taxes de canvi, d’aquí la seva importància. La darrera vegada que l’entitat va modificar la seva cartera va ser l’any 2000, quan va substituir el marc alemany i el franc francès per l’euro.

Perquè el FMI ha pres aquesta decisió?

La majoria dels analistes econòmics apunten a raons més polítiques o geoestratègiques que realment econòmiques. Tot i així, Lagarde ha considerat que la decisió del Consell Executiu d’incloure el Yuan a la cartera del SDR suposa una gran fita “en la integració de l’economia xina al sistema financer global”. Tanmateix, ha afegit, es tracta d’un “reconeixement al progrés que les autoritats xineses han incorporat als últims anys a les reformes dels sistemes monetaris i financers del país”. No podem passar per alt que Xina és el principal exportador del món. Tot i així, Lagarde ha demanat que Pekín continuí profunditzant en aquestes reformes per tal d’aconseguir una economia més solida; després de les turbulències de l’economia del sol naixent a la borsa durant els darrers mesos. Així doncs, la seva inclusió suposa un gest simbòlic de recolzament per part del FMI a les forces liberals del règim comunista xinès, en un intent de que aquestes obrin la compta de capitals de Pekín i deixin flotar la seva moneda. De fet, el Yuan no reuneix un dels dos requisits per ser considerada divisa dels SDR, però Europa va pressionar a Estats Units i Japó per a que s’obrissin a incloure-la amb l’esperança de, una vegada dintre el sistema, poder seguir pressionant al gegant asiàtic per a que deixi fluir el capital i conseqüentment la inversió estrangera.

En quina posició queden la resta de divises?

Més enllà del prestigi que en els propers mesos pugui adquirir la moneda xinesa i de retruc la seva economia, el fet és que aquesta decisió no tindrà efectes immediats. No obstant això, del que si podem parlar ja és de la redistribució del pes que té cada una de les divises després de la inclusió del Yuan. Un poder que es basa en el valor de les exportacions o el volum de reserves, entre d’altres barems. Així doncs, amb aquesta revisió la principal divisa perjudicada és l’euro. En efecte, la moneda única europea passarà de representar un valor del 37% al 30.9%. Mentre que la rebaixa per el dòlar serà només de 0.2 dècimes passant de 41.9% al 41.73%. El Yen i la lliura esterlina baixaran tres i dos punts percentuals respectivament. De fet la moneda europea ja ha caigut un 13% front al dòlar en el que portem d’any; convertint-se així en la major reducció de la dècada, alhora que els bancs centrals han retallat les seves reserves denominades en l’Euro a mínims des de 2002. La realitat dels canvis en les ponderacions podrien comportar, certament, que en un futur no molt llunyà el Yuan desbanqués a l’Euro com a primera alternativa al dòlar.