Els treballadors intermedis i les bases empresarials els que més noten la crisi

Aquesta setmana l’escola de negocis EADA i el grup ICSA han presentat un informe titulat Evolución salarial 2007-2015 on s’analitza l’evolució dels sous durant aquest període. L’estudi que es realitza cada any ha conclòs que durant el 2015 els treballadors de base van guanyar de mitjana un total de 22.509€; els quadres intermedis van obtenir uns ingressos de 37.799€; i finalment, els directius van percebre 78.605€. Aquestes dades venen a explicar que, si comparem els sous obtinguts per les diferents categories professionals durant el 2015, respecte els percebuts al 2009, ens adonarem que només els salaris dels directius han aconseguit recuperar-se i fins i tot augmentar.

Més concretament, els ingressos de la classe directiva han passat ara farà sis anys dels 73.595€ als 78.605€. Mentre que, els salaris dels quadres intermedis i els treballadors han seguit disminuint. De fet, els primers cobraven 38.394€ al 2009, i ara en canvi cobren 37.799€ per realitzar la mateixa feina. En la mateixa línea es troben els treballadors, doncs han passat de percebre 22.762€ a percebre enguany 22.509€ de mitjana. No obstant això, la deflació que porta registrant l’economia espanyola durant els darrers dos anys fa que el poder adquisitiu dels treballadors millori lleument. Amb tot el president d’ICSA, Ernesto Poveda, creu que aquesta tendència salarial “cronifica i perpetua les diferències salarials” en el món laboral.

Comerç i turisme els pitjors pagats

L’informe també estableix quin són els sectors més ben pagats, i els pitjors remunerats. Així doncs, el sector financer continua liderant el rànquing dels àmbits millor pagats, seguits de la indústria i els serveis. Més concretament un directiu del sector de la banca va guanyar de mitjana 82.604€, durant el 2015. Per contra els treballadors del camp del comerç i el turisme van ser els pitjors remunerats. I doncs, els treballadors de base d’aquests dos sectors van percebre 17.830 euros de mitja, per sota dels 21.193€ que van ingressar els treballadors de la construcció, els 23.683€ del sector serveis, o els 24.830€ de la indústria. Finalment, apuntar que per comunitats autònomes els treballadors millor pagats van ser els de Navarra, seguits pels de Madrid, País Basc, i en quarta posició Catalunya.