Escàndol a la Comissió Europea amb Catalunya a l’epicentre

0
EPP_Summit,_12_February,_Brussels
Jean-Claude Juncker, president de la Comissió / Font: deribaucourt.com

Manipulació de les paraules de Juncker en la versió en castellà

Pot resultar sorprenent en ple segle XXI, però és ben real: la resposta de la Comissió Europea a un europarlamentari en referència a la independència de Catalunya és diferent segons la llengua en la qual està escrita. I no pas per poc, i és que la versió castellana inclou un paràgraf sencer que no figura en la versió anglesa, el qual canvia completament la resposta aportada per la Comissió Europea.

La pregunta, escrita per Santiago Fisas (Partit Popular), feia referència a si la Comissió reconeixeria Catalunya en cas de declaració unilateral d’independència. La resposta en anglès és l’habitual donada per organismes europeus en aquests casos, evitant posicionar-se ja que es tracta de “qüestions d’organització interna” d’un Estat. No obstant, la resposta en castellà indica que aquest reconeixement no es produiria, ja que primaria la defensa de la “integritat territorial”, referència que no existeix en la versió en anglès.

La pròpia Comissió s’ha afanyat a recordar que la resposta correcta és l’anglesa (la que no conté aquest afegit), i atribueix la diferència a “un error humà”. Les dues versions han estat retirades de la pàgina web. El fet és especialment trascendental perquè s’ha produït a escassos dies de les eleccions del dia 27 de setembre, i és per això que s’han aixecat fortes veus crítiques, com la del també europarlamentari Ramon Tremosa, que denúncia que “ha existit una voluntat de manipular per incidir en el resultat. El que vam descobrir ahir és un cas insòlit i únic: es tracta d’afegir un paràgraf de set línies, no és una anècdota”. El cas resulta encara més insòlit perquè la resposta original és de només dues línies, i per tant la diferència entre les dues versions resulta evident.

Heus aquí les dues respostes:

  • La versió original (en anglès)

“It is not for the Commission to express a position on questions of internal organisation related to the constitutional arrangements of a particular Member State”.

  • La versió modificada (en castellà)

[quote]No le corresponde a la Comisión manifestar su opinión sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de un Estado miembro en particular.[/quote]

La Comisión recuerda en este contexto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del TUE, la Unión debe respetar la «identidad nacional [de los Estados miembros], inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». La determinación del territorio de un Estado miembro está únicamente establecida por el Derecho constitucional nacional, y no por una decisión de un Parlamento autonómico contraria a la constitución de dicho Estado.”