Un reglament que afavoreix als ports catalans i valencians i posa fi a la pràctica secular dels Puertos del Estado

Sis anys i tres intents han estat necessaris per tal que prosperi el nou reglament portuari europeu. Un tex normatiu que és d’obligat compliment i estableix l’autonomia de cada port per fixar les seves tarifes, alhora que redueix els subsidis entre infraestructures d’un mateix país. El reglament va ser aprovat aquest dimarts per 451 vots a favor, 243 en contra i 18 abstencions. Entre els vots contraris van trobar-s’hi els dels eurodiputats populars, socialistes i de ciutadans. De fet, el popular Luis de Grandes va defensar abans de la votació que el text “no responia a l’interès general i, a més, s’immiscia en competències dels estats membres que formen part essencial de la seva organització i del seu sistema econòmic”. Tanmteix, va afirmar que era contrari a la Constitució Espanyola.

Després de l’aprovació per part de la càmera legislativa, ara, el text haurà de rebre l’aval de la Comissió Europea, on Espanya tindrà una nova oportunitat d’aturar-ne la ratificació. No obstant això, la victòria en seu parlamentària ho fa improbable. Amb tot, el reglament dona compliment a les principals reclamacions dels ports catalans. Aquests clamaven per obtenir més autonomia alhora de fixar els preus dels serveis que ofereixen, tals com l’amarratge o el remolc. I doncs, fins ara venien fixats per l’Estat; la qual cosa limitava la seva política comercial, i de retruc el seu potencial. En consonància el reglament estableix que “l’estructura i el nivell de les tarifes portuàries els haurà de definir de manera autònoma l’organisme gestor del port, d’acord amb el seu propi pla d’estratègia comercial i inversió”.

Reduir els subsidis

L’altre gran petició que s’ha atès en el nou text portuari és la reducció dels subsidis entre ports d’un mateix país. És a dir, fins ara els ports amb beneficis destinaven obligatòriament una part important d’aquests, que decidia l’Estat, a sufragar les pèrdues de la resta de ports del territori. Tot i això, el text encara no és definitiu, malgrat que Holanda, que ostenta ara la presidència, n’és favorable. Tal vegada, aquest sigui el primer pas per poder desplegar tot el potencial de creixement del corredor mediterrani. A més a més, l’aprovació del reglament podria obrir un precedent que es podria acabar aplicant a la xarxa aeroportuària, permeten la fi del model de monopoli centralitzat d’AENA. Caldrà esperar, doncs, a la seva aprovació definitiva.