Euskaltel compra la companyia gallega R Cable

0
Euskaltel
EP: Euskaltel
Euskaltel
EP: Euskaltel

El total per Euskaltel puja 1.190 milions

Euskaltel adquirirà el control de R Cable per un import total de 1.190 milions d’euros, incloent aproximadament 300 milions d’euros de deute estimat de la companyia gallega a 30 de setembre del 2015, que es refinançarà per la firma basca.

La contraprestació serà pagadora íntegrament en efectiu, meritant interessos des de l’1 d’octubre del 2015, segons ha anunciat l’operadora basca a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, Euskatel adquirirà la totalitat de les accions de R Cable mitjançant la compra del 100% del seu capital social a les societats Rede Brigantium, societat titular d’accions representatives del 70% del capital social de R Cable, i a Abanca, societat titular del 30% restant.

La contraprestació es finançarà per Euskaltel mitjançant l’ampliació de les línies de finançament bancari existents per 600 milions d’euros, la contractació d’un tram de deute institucional de 300 milions d’euros assegurat per quatre entitats financeres, l’emissió de noves accions i fons disponibles en efectiu, tot això amb observança dels compromisos assumits per Euskaltel en el marc de la seva recent sortida a borsa.

Respecte a les accions de nova emissió, Abanca, en la seva condició d’accionista de R Cable i en línia amb el principi d’acord, ha manifestat a Euskaltel la seva voluntat de subscriure en l’esmentada ampliació de capital un nombre d’accions de nova emissió de la companyia basca per un import de, com a mínim, 80,69 milions d’euros al preu d’emissió que es determini en funció de les condicions de mercat.

Alhora, Abanca ha assumit el compromís de no transmetre les accions que, en el seu cas, subscrigui, en els mateixos termes i termini que l’assumit per Kutxabank amb motiu de la sortida a borsa.

Addicionalment, Euskaltel ha subscrit un contracte d’assegurament de l’emissió per un import de 255 milions d’euros amb Citigroup Global Markets Limited i UBS Limited per al finançament de l’operació, subjecte als termes habituals en aquest tipus de contractes.