Com funciona l’IRPF a Catalunya?

0

La recaptació de l’Impost sobre la Renda es composa de dues parts: una Estatal i una catalana, que té més trams que altres comunitats

Aquesta setmana un possible canvi en la política fiscal respecte l’IRPF ha estat noticia i motiu de debat al si de JuntsxSí. El vicepresident econòmic de la Generalitat i líder d’ERC, Oriol Junqueras, aposta per un increment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les persones amb més ingressos. Des dels socis de coalició de Convergència responen que no consideren necessari augmentar l’impost. Per la seva banda, la CUP aposta no només per incrementar el tram d’IRPF de les persones amb més ingressos sinó també de rebaixar el dels ciutadans que guanyen menys.

El debat, que arribarà al Parlament aviat, en tot cas és complex tenint en compte com funciona l’IRPF. Aquesta taxa és, juntament amb l’IVA, una de les principals fonts de recaptació de l’Estat. En aquest cas, però, les comunitats autònomes també tenen molt a dir perquè una part important de l’impost acaba en aquestes comunitats. Fins i tot poden afegir més trams -escales de salaris als que se’ls va aplicant un tipus cada cop més alt- als que defineix inicialment l’Estat.

Al següent gràfic es pot observar com Catalunya té més trams que Espanya. Al tipus impositiu que decreta l’Estat s’ha de sumar el que cada comunitat autònoma decideix aplicar. Aquest gràfic només mostra el total a Catalunya, que és el que realment percep el ciutadà en funció dels seus ingressos.

16_05_13_IRPF Catalunya trams IRPF
Elaboració pròpia