Hisenda fa pública una nova llista amb 4.768 morosos

0
diners - diari catala
Foto: Europa Press

El deute total, de més de 15.700 milions d’euros, és un 0,7% més alt que a la darrera llista de morosos publicada per l’Agència Tributària

L’Agència Tributària ha publicat aquest dijous la nova llista de morosos a la seva seu electrònica. L’import global de deutes recollit en aquest llistat supera els 15.700 milions d’euros i la xifra total de deutors supera els 4.768. Respecte a la primera llista, el deute ha augmentat un 0,7%, mentre que els deutors s’han reduït un 1,8%.

La llista inclou els deutors amb la Hisenda Pública amb deutes o sancions tributàries de més d’un milió d’euros, pendents de pagament a 31 de desembre del 2015, i que no es trobin ni ajornats ni suspesos. La primera llista de morosos es va publicar el passat 23 de desembre i, en aquell moment, hi figuraven els deutors de més d’un milió d’euros a 31 de juliol del 2015.

Segons les fonts consultades, 333 deutors que apareixien en el primer llistat ja no figuren en el segon perquè han cancel·lat totalment o parcialment el seu deute o perquè han obtingut un ajornament o suspensió abans del 31 de desembre del 2015. Però mentre uns surten altres entren: el segon llistat recull 246 nous deutors amb Hisenda.

Més de 1.500 deutors que figuraven en el primer llistat han pagat deutes per un import de 312 milions d’euros entre el 31 de juliol del 2015 i l’1 de juny del 2016. En la llista de majors deutors amb l’Administració Tributària s’identifiquen completament els contribuents, siguin persones físiques o jurídiques, amb el seu nom, cognoms, NIF, raó o denominació social completa.

Dels 4.768 deutors amb Hisenda recollits en el llistat, 336 són persones físiques, amb un deute inferior als 700 milions d’euros, i 4.432 són persones jurídiques, amb pagaments pendents de més de 15.000 milions d’euros. Respecte a la llista anterior, s’ha reduït el deute de les persones físiques, però la de les jurídiques ha augmentat.