Inventen un sensor que millora la detecció de càncer de mama

La Universitat de Harvard i la Universitat de Tòquio han creat un sensor de pressió capaç de doblegar-se i adaptar-se als dits, de manera que detectar tumors en estats poc avançats com el càncer de mama, serà més fàcil.

Avui en dia, com més aviat es detecti la malaltia, majors són les possibilitats de superar-la. Un dels principals problemes a l’hora de detectar un càncer són les nombroses proves que cal realitzar per confirmar la malaltia, cosa que alenteix en gran mesura el diagnòstic.

Doblegar-se i no perdre eficiència

Un dels principals problemes dels antics sensors radicava en la seva pèrdua d’eficiència un cop es doblegaven, per tant no es podien utilitzar en superfícies no planes.

L’avantatge d’aquest nou sensor resideix en la capacitat de poder doblegar-se i no perdre eficiència, arribant així a poder funcionar sobre superfícies en moviment.

Sensor Cancer

Quant a la seva fabricació, ens trobarem amb un sensor compost per transistors orgànics, interruptors electrònics fets de carboni i oxigen muntat tot sobre una estructura de nano fibres sensibles a la pressió.

“Hem mesurat l’eficàcia del funcionament del sensor de pressió en un got sanguini artificial i hem vist que és capaç de detectar petits canvis de pressió i en la velocitat de la mateixa al propagar-se. Els dispositius electrònics flexibles tenen un gran potencial per ser implantats en dispositius ‘wearables’. M’he adonat que molts grups estan desenvolupant sensors flexibles que són capaços de mesurar la pressió, però cap d’ells són capaços de mesurar objectes reals donat que són propensos a la distorsió. Aquesta va ser la meva motivació principal i crec que hem proposat una solució efectiva al problema.”, ha explicat un dels encarregats de la investigació, el Dr. Sungwon Lee, segons recull el portal Eurekalert.

M’he adonat que molts grups estan desenvolupant sensors flexibles que són capaços de mesurar la pressió, però cap d’ells són capaços de mesurar objectes reals donat que són propensos a la distorsió. Aquesta va ser la meva motivació principal i crec que hem proposat una solució efectiva al problema.

Sensor Cancer

“El nou sensor pot monitorar tumors d’una manera més fàcil, menys dolorosa i sense necessitat d’exposar-se la radiació”, detalla el professor de la Universitat de Tòquio Takao Someya en l’informe publicat a Nature Nanotechnology.

El nou sensor pot monitorar tumors d’una manera més fàcil, menys dolorosa i sense necessitat d’exposar-se la radiació.

En el seu funcionament cal destacar com mitjançant una petita pressió realitzada per palpitació digital es mesuri fins a 144 localitzacions a la vegada, tot això amb un gruix de tot just vuit micròmetres.