L’IPC ha tancat l’any al 0%

0

Els preus es queden congelats respecte el 2014, i frenen al desembre la tendència negativa

L’Índex de Preus al Consum (IPC) es queda al 0%. És a dir, els preus durant el 2015 ni han pujat ni han baixat. Això suposa quedar-nos al mateix nivell que l’any passat. Així ho avançat avui l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en una estimació que avança a finals de cada mes. Per tant, l’IPC segueix una tendència positiva, i abandona la senda negativa que ha vingut marcant durant tot aquest 2015, a excepció dels mesos de juny i juliol. Aleshores, la inflació s’havia col•locat al 0.1%. Agost, setembre, octubre i novembre l’IPC va tornar a registrar un descens del -0.4%, -0.9%, -0.7% i -0.3%, respectivament. Ara, desembre assoleix un taxa del 0%, el que suposa recuperar tres dècimes respecte el mes anterior, i tancar l’any al mateix nivell de preus que al 2014. Aleshores, l’any va acabar amb un descens de l’1%. L’aturada de la caiguda dels preus durant aquest mes de desembre s’explica principalment pel comportament dels combustibles. La gasolina, el gasoil i, en general, els carburants segueixen abaratint-se però a ritmes inferiors que el mateix període de l’any anterior. La pujada de l’electricitat ha estat un altre dels factors que ha portat a disminuir el descens dels preus.

Les pensions, les grans beneficiades de l’IPC al 0%

El tancament anual de lÍndex de Preus al Consum repercuteix directament en el poder de compra dels ciutadans d’un estat, i també dels seus pensionistes. Per exemple, si ens situem a l’any 2008 ens adonarem com malgrat l’incipient crisi econòmica el poder dels pensionistes no es va veure reduït. Durant aquell any, els preus van apujar-se un 2.4%, alhora que les pensions van incrementar-se en un 2%. Això suposava que els cobradors de dites prestacions havien perdut un poder adquisitiu d’un 0.4%. Per aquest motiu, l’executiu va acabar decidint compensar als pensionistes amb 0.4%. Aquest mecanisme de compensació va continuar funcionant fins al 2010. Ara, els beneficiaris veuen com aquest any han guanyat poder adquisitiu. Perquè? Doncs, perquè els preus s’han estancat al 0%, i per tant, ni han pujat ni han baixat, però les pensions han augmentat. Així ho va anunciar ahir el govern en funcions de Mariano Rajoy, les pensions s’apugen un 0.25%. Tot i que és un increment lleu, el fet que els preus s’hagin estancat ha permès que les pensions no es devaluïn. Si comparem aquestes dades amb les del 2014, veurem com els beneficiaris van adquirir més poder adquisitiu que enguany degut a que l’IPC va caure un 1% i les pensions van augmentar un 0.25%; i per tant, el resultant va ser del 1.25%. Ara, emperò, caldrà veure quina tendència segueix l’IPC durant el 2016.