La sentència afecta a 43 bancs i entitats espanyoles, i els obliga a retornar els diners ingressats des de 2013

Precedent. Nou avenç en la lluita contra la fixació de les clàusules sòl de les hipoteques subscrites per les entitats bancàries. Aquesta setmana el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid ha emès sentència on es dictamina que les clàusules sòl que van ser fixades en les condicions generals d’algunes hipoteques són nul·les. I això és així, argumenta la magistrada que ha estudiat el cas, Carmen González Suárez, per la seva falta de transparència. Conseqüentment, quaranta bancs i caixes estan ara obligats a eliminar-les dels contractes, i a no continuar utilitzant-les de forma no transparent. I per tant, els consumidors partícips de la demanda podran beneficiar-se de la caiguda de l’Euríbor, que porta registrant dades negatives des del passat mes de febrer.

Tanmateix, les entitats bancàries han estat condemnades a retornar als hipotecats aquelles quantitats pecuniàries que haguessin estat cobrades indegudament des del passat 9 de maig del 2013. Unes partides a les que se’ls hi haurà de sumar els interessos que legalment corresponguin. Els efectes de la sentència doncs arriben fins al 2013 en virtud de la doctrina del Tribunal Suprem de Justicia, aplicada a casos anteriors i  “partint de que concorren idèntiques circumstàncies de bona fe i risc de greu trastorn de l’ordre públic econòmic“; tot tenint en compte l’elevat nombre de subjectes bancaris afectats. En efecte, la resolució és fruit de la macro-demanda que l’associació de consumidors, Adicae, va interposar en nom de 15.000 afectats, contra 101 entitats bancaries. La xifra de demandats s’ha vist reduïda a 40 degut a les fusions que s’han produït durant el període d’enjudiciament.

Caixabank, el Sabadell i Catalunya Banc entre les afectades

Entre les quaranta entitats financeres afectades per la sentència s’hi troben les catalanes, Caixabank, Catalunya Banc i el Banc Sabadell. En aquest darrer cas, l’entitat presidida per Josep Oliu ha volgut minimitzar l’impacte que la sentència tindria en les seves comptes, alhora que assegura que  presentarà un recurs contra la sentència emesa. I doncs, dels 15.000 consumidors demandants, 750 eren clients del Banc Sabadell. Tanmateix, el banc tindria aprovisionada la quantitat a retornar en cas de decidir no recorrer la resolució. Ara, els bancs i caixes afectats tenen un termini de vint dies per presentar un recurs d’apel·lació davant la secció 28 de l’Audiència Provincial de Madrid, que en tot cas seria l’autoritat judicial competent per admetre o no el recurs. Amb tot, el Tribunal de Justicia de la Unió Europea haurà de respondre en els propers mesos  si els tribunals nacionals poden o no limitar les indemnitzacions per raó de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl.