La bretxa salarial entre homes i dones arriba al 24%

0

Les dones necessiten 88 dies més que els homes per cobrar el mateix

Una de les tasques que a diari emprenen els agents socials no és només rendir comptes a les actuacions de l’estat vers dèficit o la reducció dels drets dels treballadors, sinó també denunciar-ne les seves irregularitats. Doncs bé, la UGT va publicar el passat divendres un informe titulat ‘la igualtat salarial, un objectiu pendenton es denúncia la desigualtat existent entre homes i dones en el terreny laboral. De fet, el sindicat dels treballadors afirma que en termes de salari brut anual, la diferència económica entre homes i dones a Espanya s’aproxima al 24%; la dada més elevada en sis anys. Més concretament l’àrea d’igualtat del sindicat assenyala que les dones han de treballar 88 dies més que els homes per tal de percebre el mateix salari.

No obstant això, l’Eurostat (l’oficina d’estadística de la Comissió Europea) va rebaixar aquesta xifra fins als 70 dies en la seva última dada consolidada el 2013. Segons la responsable d’Igualtat d’UGT, Almudena Fontecha, les dones van percebre 4.101,26€ menys de mitjana que els homes pels contractes de jornada completa, i 904.57€ de mitjana a l’any en el cas dels contractes a temps parcial. Pel que fa als contractes indefinits aquesta diferència es situa fins als 7.124,87€ menys de mitjana anual que els seus companys masculins. I doncs, si ens fixem en el percentatge de dones en cada tipus de contracte, ens n’adonarem que mentre en els contractes a temps parcials suposen el 75% dels assalariats, la xifra es redueix fins al 42.8% si parlem de contractes a temps complet.

El salari dels homes creix més

Una altre dada que posa de manifest la bretxa salarial per raó de gènere el trobem en el ritme de creixement dels salaris. Així doncs, constata UGT, entre 2008 i 2013 els salaris de les dones va patir un increment del 3.07%, mentre que el dels homes ho va fer en un 5.83%.  Tanmateix, la pèrdua de poder adquisitiu va ser superior en el cas de les dones amb una reducció del 6.3% en front del 3.6% que van patir els homes entre el 2008 i el 2013. Si ens fixem en sectors d’activitat, Fontecha, alerta que la bretxa salarial més pronunciada es situa en l’apartat Altres Serveis amb un 35.1%. El segueixen les Activitats i Serveis Auxiliars, les professionals, les científiques i les tècniques amb un 33.07%. Lleugerament inferior és la bretxa en el cas de les activitats sanitàries i serveis socials que s’aproxima al 29.50%.

Finalment, Almudena Fontecha, ha assenyalat que aquesta situació es deu a que la dona continúa fent-se càrrec de les responsabilitats familiars. De fet, el sindicat explica que les dones dediquen un total de 205 dies a l’any a la llar i a la familia, mentre els homes ho fan durant 114 dies. Tanmateix, apunta a la maternitat i a la “potencial maternitat com a condicionant alhora de trobar feina. Amb tot, Fontecha ha defensat la necessitat de garantir que l’exercici del dret de les dones “no tindrà conseqüències negatives” en la seva carrera professional. També ha urgit al govern a actuar i implantar mesures “fiscals i econòmiques” que permetin compartir a tots els membres de la unitat familiar les responsabilitats familiars. Una actuació legislativa que també hauria de passar per crear serveis públics de qualitat d’atenció a les necessitats de les families.