La despesa en pensions bat rècords al gener

0
Fátima Bañez, ministra de empleo y ocupación. Pensions| Font: wikimedia
Fátima Bañez, ministra de empleo y ocupación | Font: wikimedia

El nombre de pensionistes, emperò, ha baixat lleugerament

El Ministeri de Treball i Seguretat Social ha publicat les darreres dades sobre la despesa que ha realitzat enguany l’estat en concepte de pensions. En aquest sentit, l’erari públic ha batut un nou rècord després de destinar 8.384 milions d’euros a l’abonament de les pensions contributives. És a dir, s’ha incrementat la partida d’aquests conceptes un 2.7% respecte el mateix període del 2015. Més concretament, 5.875,9 milions d’euros s’han emprat per sufragar les nòmines dels jubilats. Remesa que ha augmentat un 3.3% aquest gener. A continuació, i per ordre de quantia, trobaríem aquells subsidis que reben les persones en situació de viduïtat, als que s’ha dedicat 1.494,2 milions d’euros ( un 1% més). Després a les pensions per incapacitat permanent s’hi ha destinat 867,1 milions d’euros ( un 1.3% més), a les d’orfandat 126,2 milions d’euros ( un 1.7% més) i finalment trobariem les pensions a favor dels familiars que han rebut 20,5 milions d’euros ( un 3.3% més). No obstant això, el nombre de pensionistes s’ha reduït durant aquest mes de gener, si ho comparem amb el mes anterior. De fet, hem passat dels 9.360.799 pensionistes als 9.353.988 beneficiaris. Aquest fenomen, emperò, no és estrany. Segons la Seguretat Social és habitual que durant els primers mesos de l’any el nombre de pensionistes decaigui, doncs són períodes on les defuncions superen les altes.

L’increment més baix de la sèrie històrica

Durant el mes de gener les partides destinades a les pensions tan sols han augmentat un 2.7% respecte el gener del 2015. És tracta doncs, de l’augment més baix de la sèrie històrica registrada fins avui. Les reformes dels governs dels socialistes i els populars van implementant-se i mostrant els seus efectes en el sistema retributiu. Així per exemple, enguany l’edat de jubilació es situa als 65 anys i quatre mesos, i el nombre d’anys cotitzats sobre el que es calcula la pensió passa a ser de 19 anys. Ambdós factors ajuden a que les prestacions siguin més reduïdes. L’enduriment de l’accés a la jubilació anticipada al 2013, també, ha propiciat que tan el nombre de pensionistes com les quanties destinades es redueixin. Un altre reforma que incideix directament en aquesta tendència és la fórmula d’actualització anual de les pensions. Una base que ha canviat arran de la reforma empresa pels populars al 2013. Ara la pujada anual de les prestacions depèn de la salut dels comptes de la Seguretat Social en un període d’onze anys. Així doncs, com les comptes de l’erari públic han disminuït el seu creixement, l’increment de les pensions és el menor possible, del 0.25%. Finalment destacar que, enguany, la pensió mitjana de jubilació s’ha situat en torn dels 1.033,23 euros mensuals; mentre que la pensió mitjana del sistema, és a dir la que compren totes les prestacions, ha estat de 896,3 euros.