La Generalitat registra 28 denúncies per homofòbia

0
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Generalitat

Dades del primer any de la Llei LGTBI

La Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat ha registrat 28 denúncies per delictes, faltes o infraccions per homofòbia en el primer any des de l’aprovació de la Llei per garantir els drets de les persones LGTBI, ha informat el departament de Neus Munté en un comunicat aquest dilluns.

La Secretaria de Família ha registrat 11 denúncies per possibles delictes o faltes –sis de les quals en procés d’investigació per la Fiscalia, dos arxivades, una judicialitzada per delicte i dos pendents de resposta de la Fiscalia–, una per possible infracció laboral i 16 possibles infraccions administratives.

La Generalitat, que ha promogut 24 cursos formatius per difondre la llei, ha fet un “balanç positiu” del primer any de la llei, que vol garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres iintersexuals i que vol eradicar l’homofòbia, biofòbia i la transfòbia.

La Comissió Interdepartamental de Actuación de Polítiques LGBTI ha estat l’òrgan encarregat de definir les línies d’actuació del Servei d’atenció integral i de redactar el Pla d’actuació de les polítiques de l’àmbit.

Aquest pla per al desplegament de la Llei defineix els objectius, actuacions, indicadors d’avaluació i propostes anuals de millora, i fixa les línies estratègiques en àmbits com educació, universitat, cultura, mitjans de comunicació, salut, acció social, ordre públic i privació de la llibertat, participació i solidaritat, integració laboral de les persones transsexuals, famílies LGBTI o treball i ocupació.

Durant aquest primer any, s’ha implementat el Servei d’Atenció Integral, que atén a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.