La població estrangera disminueix a Catalunya el 2015

0

L’Alt Empordà i la Segarra lideren la presència de població estrangera a les comarques catalanes

L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha fet públiques les dades relatives al percentatge i l’evolució de la població estrangera al Principat durant el 2015. A primer cop d’ull, el nombre d’estrangers residents a casa nostra va tornar a disminuir l’any passat, i ja encadena, així, tres anys de pèrdues. Més concretament, la reducció va ser del 5.6%, fet que ens situa a nivell similars als del 2007. Actualment, el 13.7% dels residents a Catalunya són estrangers. Si ens fixem en les comarques on aquest percentatge és més elevat ens trobarem en primer lloc amb l’Alt Empordà, que registra un 25.5%. És a dir, un de cada quatre residents a la comarca són estrangers. El segueix de prop la Segarra amb un 24.2%. I tot seguit es situarien el Gironès, la Selva i el Pla d’Urgell
( amb un 19% aproximadament).

En canvi, els indrets on aquesta incidència és menor són el Moianès, el Berguedà, el Ripollès i l’Anoia. En aquests quatre casos el percentatge no supera el 8%. Però, quines han estat les nacionalitats que més han disminuït en el darrer any? Doncs en general totes aquelles que tenen com a provinença el continent sud-americà. I doncs, els originaris d’Equador han reduït la seva presència al Principat en un -24.5%. També, els de Perú amb un -21%, també Colòmbia, Bolívia o República Dominicana. No obstant això, s’ha de posar de relleu que alguns estats han augmentat la seva representació al territori. És el cas de dels nacionals russos que han incrementat la seva presència en un 6.8% durant el 2015. També els xinesos o els procedents d’Hondures. Tots ells continuen tenint una gran incidència al Barcelonès.

Marroquins i Romanesos els més nombrosos

L’Institut d’Estadística de Catalunya també ha reflectit quines són les nacionalitats amb més presència al Principat. En aquest sentit, des de l’organisme s’ha conclòs que actualment hi ha representades 161 nacionalitats diferents a tot Catalunya. Entre elles, destaca especialment la marroquina doncs ha esdevingut la primera nacionalitat estrangera en 25 comarques del Principat, mentre que la romanesa ho és en 11 comarques i Aran. En el conjunt del territori els nacionals marroquins equivalen a la cinquena part del total de la població estrangera amb 214.250 residents registrats. A més de deu punts de distància, i en segona posició, hi trobaríem els romanesos, amb una representació del 9.1%. Xinesos, italians i pakistanesos completen els primers cinc llocs del rànquing. Amb tot, al Barcelonès la població estrangera més nombrosa és la pakistanesa.