La precarietat i la temporalitat es consoliden entre els joves

0

Els majors de 30 anys també acusen la precarietat i la temporalitat laboral

Més precarietat. El sindicat UGT ha fet públic un informe on rebel·la quina és la situació laboral del nostre país vuit anys després que s’iniciés la crisi econòmica. Un anàlisi que ens deixa dades tals com que sis de cada deu contractes laborals subscrits per a joves no superen el mes de durada. Més concretament, el joves de la UGT Avalot denunciaven que el 94.5% de les contractacions realitzades no van superar el mig any de durada durant el 2015. Cal precisar que per elaborar aquest percentatge no s’han tingut en compte els contractes d’obra i servei, ja que no estableixen una durada determinada.  En aquest sentit, la portaveu nacional d’Avalot, Afra Blanco, va denunciar que s’hagués “instaurat entre la població jove més ben formada ser un jove mes a mes“.

Els joves no volem ni podem permetre’ns treballar tota la vida a un mes vista, en la més gran de les misèries, la inestabilitat i la precarietat”, va cricitar Blanco. Més concretament, durant el 2015 a Catalunya es van signar aproximadament un milió de contractes per a menors de 30 anys. D’aquests el 43% tenien una durada inferior al mes; el 29.5% van ser d’obra i servei; el 13.18% establien un període de feina d’entre un i tres mesos; i un 9.99% comprenien entre 3 i 6 mesos de treball. Només, el 0.37% superava l’any de contractació. Una situació que es consolida i s’estén entre els majors de 30 anys. Així doncs, entre aquest col·lectiu el percentatge de documents signats per setmanes o un mes va ascendir fins el 38.3%. Amb tot la tipologia de contractació que més els hi van oferir les empreses va ser la d’obra i servei que va copar el 38.5% de les noves contractacions.

Arran de la crisi es consolida la precarietat

Tanmateix, l’estudi d’Avalot conclou que la precarietat i la temporalitat s’han consolidat després de l’inici de la crisi econòmica. I doncs, els contractes per dies o setmanes es situaven al 28% del total de document signats entre els menors de 30 anys. És a dir, quinze punts per sota del que va succeir l’any passat. Una tendència similar han sofert els majors de 30 anys, ja que aquests contractes han augmentat catorze punts d’ençà del 2007. “Som la generació més ben preparada de la història de Catalunya, rica en coneixements però pobra en aspiracions i expectatives de futur, i ara també relegada a viure per dies o setmanes”, va lamentar Blanco. Finalment, i com a dada positiva, destacar que el ministeri d’Ocupació ha registrat una caiguda del 35% en el nombre de treballadors afectats per un ERO al Principat durant el passat mes de gener.