El sector industrial frena el seu creixement després de dos mesos a l’alça a Catalunya i al conjunt de l’estat espanyol

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest dimarts les dades relatives a l’activitat industrial durant el primer mes de l’any. És a dir, el nombre de comandes rebudes per les empreses arreu de l’estat. En aquest sentit, el sector industrial a Catalunya va registrar un nombre inferior de comandes respecte els mesos de novembre i desembre. Més concretament, i en termes interanuals, l’índex d’entrades de comandes a la indústria catalana va caure un 4.5%. Mentre que en el conjunt de l’estat, aquesta disminució va ser més moderada amb un 1.1%. En ambdós casos, es trenca amb la tendència alcista que s’havia produït en els dos mesos anteriors, després que el passat mes d’octubre ja es registrés un resultat negatiu.

El descens de l’activitat industrial catalana durant el mes de gener s’explica principalment per la caiguda de les exportacions que ha patit el Principat en el mateix període, sobretot en el camp de l’automòbil. Un conjuntura a la que també hi hem d’afegir un refredament del mercat intern, i els dubtes creixents que existeixen sobre l’economia mundial. Tot plegat, ha donat com a resultat que el sector industrial hagi patit un fre. Cal recordar, que Catalunya havia aconseguit encadenar un creixement del 3% en aquest sector durant els mesos de novembre i de desembre. Una dada positiva, ja que l’octubre va registrar un mal resultat, tot trencant cinc mesos amb números positius. Ara doncs, el descens del sector secundari català ha portat a una davallada de la facturació industrial del 3.3% a Catalunya i del 2.6% a Espanya.

La indústria de l’energia la més afectada

Per altre banda, l’Institut Nacional d’Estadística especifica en el seu informe quin són els sectors, en el conjunt de l’estat, que més han notat aquest descens. Així doncs, ha estat la indústria de l’energia la que ha registrat una major caiguda en la seva facturació. Més concretament, i en termes interanuals, l’INE estima que aquesta davallada s’ha situat entorn al 25.6%, arrossegat principalment per la caiguda del petroli. Cal puntualitzar que en aquest recompte queden excloses les empreses de subministrament d’energia. En canvi, aquelles empreses que es dediquen a la producció de béns d’equipament van facturar un 5.8% més el passat gener. Es tracta doncs, de l’únic sector que ha obtingut dades positives.

Si ens fixem en els mercats de destí dels béns fabricats en el conjunt de l’estat ens n’adonarem que ha estat el mercat interior el que ha encapçalat la caiguda de les comandes amb un 4.1%. Després el seguirien els mercats de fora de la zona euro amb un descens del 2.9%, i en menor mesura els europeus amb un 0.2% menys. Tanmateix, és important que les comandes europees no hagin disminuït al mateix ritme que la resta de mercats, ja que suposen la meitat de les nostres exportacions. Finalment, destacar que malgrat el conjunt de l’estat ha registrat dades negatives, el País Basc (25.9%), Castella i Lleó (15.3%), les Illes Balears (3.7%), i Castella La Mancha (3.4%) han augmentat la seva activitat industrial.