L’aigua de Rubí és més barata que la mitjana catalana

1
Foto: Flickr

Els rubinencs paguen 2’19 euros per metre cúbic, més que a Sabadell i Terrassa

Els rubinencs paguen per l’aigua menys que la mitjana catalana, segons l’informe ‘El preu de l’aigua a Catalunya’ de l’Agència Catalana de l’Aigua. Mentre que la mitjana del país es situa als 2’447 euros/m3, a Rubí els ciutadans desemborsen 2’19 euros.

En canvi, Sant Cugat està per sobre de la mitjana catalana amb un preu de 2’45 euros/m3. Rubí i Sant Cugat comparteixen l’empresa encarregada de la gestió de l’aigua, Sorea. No obstant, a Sant Cugat la taxa de clavegueram és més alta i, com a conseqüència, el preu de l’aigua és més alt.

Tot i que Rubí té un preu de l’aigua inferior a la mitjana catalana, Terrassa i Sabadell paguen menys per l’aigua. Les dues ciutats gestionen el servei d’aigua a través d’una empresa local. El preu que es paga per l’aigua és d’ 1’91 euros/m3. Això és deu principalment perquè cap dels dos municipis inclou la taxa del clavegueram dins el rebut de l’aigua.

En els extrems se situen Cerdanyola i Montcada i Reixac, els dos municipis que més paguen de la comarca (2’5 euros/m3); i Santa Perpètua de Mogoda, el que menys (1’3 euros/m3).