L’atur baixa i creixen les afiliacions durant maig

0
L’atur baixa i creixen les afiliacions durant maig

L’atur baixa i creixen les afiliacions durant maig

S’accelera la creació de treball amb 213.015 nous afiliats

La creació de treball s’està accelerant. Al maig la Seguretat Social va registrar 213.015 nous afiliats d’un total de 17.221.310 treballadors. Aquestes representen les millors dades des de juliol de 2005. Pel que fa a l’atur, aquest ha disminuït en 117.895 desempleats menys. Tot i aquestes dades positives, la taxa d’atur continua estant pels núvols, avui dia hi ha 4,2 milions de desempleats a Espanya, a més, un 92,1% dels nous contractes són temporals.

A la tradició que dicta que maig sol ser un mes molt bo en la creació de nous llocs de treball, s’ha sumat la lleu millora econòmica. Com a conseqüència d’aquests dos factors, el passat maig es van registrar 213.015 nous afiliats, dades només superades per maig, juny i juliol de l’any 2005, mesos en els quals es va produir una regularització extraordinària d’immigrants.

L’acceleració també es fa notar quan es comparen les dades de maig de 2015 amb les del darrer any. L’augment és de 592.937 cotitzants. Si ens fixem en termes desestacionalitzats, la xifra també és positiva, 57.721 cotitzants.

Però aquestes dades tan positives tenen un revers molt més negatiu, l’atur, que en aquesta ocasió també ha presentat una certa millora. L‘atur va descendir en 117.985 treballadors durant maig. En total el nombre de desocupats se situa en 4.215.031.

De l’anàlisi detallada per sectors, sexe o edats es desprèn que la millora laboral és pràcticament un fet generalitzat. Per exemple, l’afiliació va créixer en gairebé tots els sectors productius, exceptuant l’Administració pública que va perdre 11.000 treballadors. En l’altre costat, l’hostaleria és el sector amb un increment més acusat amb 68.417 nous afiliats.

Mariano Rajoy treu pit

Un cop publicades aquestes dades, el president del Govern, Mariano Rajoy, qui ja havia indicat que les xifres serien positives, va assegurar que “la recuperació econòmica espanyola no és conjuntural, sinó estructural”. També es va atrevir a pronosticar que abans de 2020 arribarà “la recuperació total” i s’arribarà de nou als 20 milions d’ocupats.

En les xifres recentment conegudes, també s’observa la millora en el mercat laboral des de la perspectiva de la contractació, que el mes passat va augmentar un 7,8% en comparació amb el darrer any.

La part negativa de maig

Encara que, en aquest apartat s’observa la tipologia de treball que s’està creant i, lamentablement, continua sent majoritàriament temporal i amb gran presència dels llocs de treball a temps parcial. De fet, els contractes temporals firmats al maig van significar el 92,1% del total i els llocs de treball a temps parcial el 35,5%. Aquesta última modalitat representa el 34,7% de tots els nous contractes de 2015.

Aquests números expliquen que, tot i que els afiliats indefinits a jornada completa porten gairebé un any creixent, el seu pes específic va decreixent en el conjunt de la Seguretat Social. Segons les seves pròpies dades, aquest tipus de treball només suposava el 48,5% de tots els cotitzants al règim general.

CCOO va destacar aquesta dada per sobre de totes les altres, en alertar que la millora que representa maig és “insuficient”. “Aquest no pot ser el camí de creixement que aquest país necessita”. L’altre gran sindicat nacional, UGT, va reclamar un “gir en les polítiques econòmiques, de treball i socials”. La patronal CEOE va voler destacar l’aspecte positiu de les dades, encara que va insistir en una de les seves reclamacions més tradicionals: “Profunditzar en el procés de reformes, sobre la base del diàleg i la concertació social. Els esforços s’han de centrar a dotar a les empreses d’un marc regulador flexible”.