Les exportacions catalanes anoten màxims històrics

0
Vaixell de contenidors de mercadèries, previsions
Vaixell de contenidors de mercadèries
Vaixell de contenidors  de mercaderies
Vaixell de contenidors de mercaderies

La indústria química, de béns d’equip, i la de l’automoció obtenen les primeres posicions en el rànquing d’exportacions

El Centre de Predicció Econòmica (Ceprede) ha fet públic un informe on s’afirma que la inversió estrangera bruta rebuda per Catalunya trenca enguany la tendència baixista dels darrers anys. D’aquesta manera, el nostre país ha rebut, durant el primer semestre del 2015, 8.533 milions d’euros. Això suposa que la inversió productiva s’ha multiplicat per dos passant dels 4.921 milions d’euros de mitjana als ja esmentats 8.533. En aquesta línea es situen les exportacions. En efecte, tant pel que fa als intercanvis comercials a la resta de comunitats autònomes, com a les destinades a altres països estrangers, han crescut. Concretament, les ventes a la resta de territoris espanyols ha augmentat un 1.3% durant els primers sis mesos de l’any. En aquest sentit, s’ha aconseguit trencar la tendència decreixent registrada en els darrers tres exercicis. I doncs, durant el 2014 les exportacions a l’estat espanyol havien descendit a un valor total de 19.059 milions d’euros. Ara, en canvi s’ha tornat a les dades registrades al 2012 amb 19.320 milions d’euros. Pel que fa a les regions on Catalunya més exporta, continuen predominant les més properes. Per tant, el segon soci comercial més important pels empresaris catalans és Aragó amb 8.581 milions d’euros, seguit de la Comunitat Valencia amb un volum de 6.674 milions d’euros.

El comerç català a la resta de països ha estat productiu. De fet, les exportacions a tercers països s’han incrementat en un 8.5% més fins al mes d’agost; situant-se en màxims històrics. Per la seva banda, el Ministeri d’Economia confirmava, el passat dijous, aquesta tendència alcista, però es mostra menys optimista. Així doncs des del govern s’assegurava que les exportacions catalanes havien augmentat un 6.3%; superant la mitja nacional que és del 4.9%. Tanmateix, si ens fixem en els últims sis exercicis podrem observar com les ventes a l’exterior s’han incrementat un 53.2%; passant de facturar al 2009 uns 20.706 milions d’euros, als 31.737 milions d’euros actuals. Cal destacar, que França continua essent el soci comercial més important pel nostre país, seguit d’Alemanya i Itàlia. El motiu d’aquest èxit en les exportacions, afirma la Ceprede, és l’especialització de l’economia catalana en els tres sectors que més pes tenen davant les ventes a tercers països, com són l’automoció, la química i la dels béns d’equip.

Finalment, el document també revela que actualment les exportacions catalanes ja representen el 25.5% de les realitzades pel conjunt de l’estat espanyol. Un percentatge que es tradueix en un volum total de venta de 42.000 milions d’euros. després de Catalunya trobem Madrid, a molta distància, amb uns ingressos de 19.000 milions d’euros, el que representa un 11.4% de les exportacions espanyoles. Aquestes bones dades econòmiques contrasten amb les advertències d’empresaris, i del govern espanyol, que asseguraven el procés repercutiria negativament en el nombre d’inversions estrangeres a casa nostra. Lluny d’això, les dades ens mostren avui tot el contrari.