Andalusia és la comunitat autònoma on més hipoteques es van firmar al novembre

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha avançat les dades econòmiques de les hipoteques del passat mes de novembre. Unes xifres que demostren que els crèdits destinats a l’adquisició d’habitatges han augmentat en el darrer any gràcies a l’estabilització dels preus del sector immobiliari, i també a l’obertura de l’aixeta del crèdit per part de les entitats bancàries. En aquest sentit, la constitució de nous préstecs hipotecaris va ascendir fins a les 19.247 firmes al novembre passat. Un nombre que suposa un lleu augment del 0.3% respecte l’octubre del 2015. Si ens fixem en la taxa de creixement interanual, durant el novembre s’ha elevat fins al 16.4% en relació al mateix mes de l’any anterior. D’aquesta manera, els habitatges hipotecats encadenen divuit mesos consecutius d’ascensos. Tot i això, si ens fixem en les dades d’abans de la crisi econòmica podrem observar com encara resten lluny d’aquelles xifres. Així, per exemple, durant el 2006 es van formalitzar 110.000 crèdits hipotecaris, mentre que enguany ens apropem a les 20.000 signatures. Per tant, malgrat la tendència és positiva les dades mostren l’esfondrament durant aquests darrers anys del mercat hipotecari. Pel que fa a les regions on més hipoteques s’han concedit trobem en primer lloc, Andalusia amb 3.860 firmes; a continuació Catalunya amb 3.303; i en tercera posició Madrid amb 2.882. En sentit contrari, són la Rioja i Cantabria les Comunitats Autònomes que registren menys hipoteques noves.

L’import mitjà és de 106.655 euros

LInstitut Nacional d’Estadística ha situat també l’import total de les hipoteques destinades a l’adquisició d’un nou habitatge en 2.052 milions d’euros. És a dir, una quantia un 18.2% superior al xifrat al mateix mes de l’any anterior; emperò, un 4.3% inferior al quantificat al mes d’octubre. Pel que fa al cost mitjà de les hipoteques, durant el passat mes de novembre, es va situar als 106.555 euros, un 1.5% més que el mateix període de l’any anterior. Pel que fa a la tipologia de finques comprades amb les hipoteques registrades trobarem que tan les rústiques com les urbanes han augmentat en un 13.9%. Tot i això, han disminuït en un 1.1% respecte l’octubre. Per altre banda, l’INE també relata que el nombre d’hipoteques que han patit canvis en les seves condicions al registre de la propietat han disminuït un 15.1%. També destacar que el 90.7% de les hipoteques constituïdes el passat mes de novembre van emprar un tipus d’interès variable. Per contra, el 9.3% ho va fer amb un interès fix. Cal recordar que és l’Euribor el tipus de referència més utilitzat en la firma de noves hipoteques amb un 92.4% dels nous contractes. En aquest sentit, la competència entre les entitats bancaries i les caigudes d’aquest índex estant fent que els tipus d’interès siguin cada vegada menys elevats. De fet, l’interès registrat durant l’onzè mes de l’any ha estat un 6.6% inferior que al 2014. Ara doncs, caldrà veure si la tendència a l’alça es consolida durant el mes de desembre i subsegüents.