Les hores de feina perdudes per vagues a Espanya van augmentar

0
vagues a Espanya
EP: vagues a Espanya
vagues a Espanya
EP: vagues a Espanya

Gairebé un 11% fins al setembre

Les hores de feina perdudes per vagues a Espanya van ascendir a 8,1 milions en els nou primers mesos d’any, com a conseqüència de les 677 vagues comptabilitzades, en les quals van participar 236.780 treballadors, segons les dades de conflictivitat laboral transmeses per la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).

Aquestes hores van augmentar un 10,8% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que el nombre de treballadors que les van secundar va créixer un 18,7% i el nombre de vagues va caure un 1,6%.

D’altra banda, respecte a la conflictivitat estrictament laboral, és a dir, la que queda de restar d’aquests totals la quantitat derivada de vagues en serveis de caràcter públic i per motivacions extralaborals, entre gener i setembre del 2015 es van comptabilitzar 522 vagues, amb 168.590 treballadors implicats, que van invertir en això 2,5 milions d’hores de treball.

En comparació dels nou primers mesos del 2014, el nombre de vagues es va mantenir estable, les hores de feina perdudes van baixar un 40% i el total de treballadors que va participar-hi va baixar un 4,6%.

Entre gener i setembre es van registrar 121 vagues en empreses o serveis de caràcter públic, secundades per 190.255 treballadors, en les quals es van perdre 4,9 milions d’hores de feina. Respecte als mateixos mesos de l’any passat, les hores de feina perdudes van augmentar un 67,4%, el nombre de participants en les vagues es va incrementar en un 20,9% i les vagues van baixar un 6,2%.

En el mes de setembre es van iniciar 85 vagues, secundades per 9.515 treballadors, que van perdre-hi 461.452 hores de feina. A més, en aquest mateix mes van romandre en vaga uns altres 770 treballadors, que van participar en d’altres iniciades en mesos anteriors i obertes aquest mes durant més o menys temps.

En comparació amb les dades de setembre del 2014, els treballadors que van participar en les aturades van augmentar un 13,6% i el nombre de vagues va caure un 14,8% i un 183,5% les hores de feina perdudes.

La conflictivitat estrictament laboral va registrar 68 vagues el setembre, secundades per 4.666 treballadors, que van perdre-hi 292.180 hores de feina.