El Tribunal Suprem decideix plantejar una qüestió prejudicial davant la justícia europea

Nou episodi judicial en el conflicte entre el govern de la Generalitat i l’Associació de Grans Superfícies (ANGED). Ambdós, es troben actualment en litigi després que s’aprovés una llei catalana que establia l’obligació de pagar tributs als grans establiments, amb l’objectiu de protegir el medi ambient i reordenar el territori. Una causa, que per altre banda, estava sent jutjada pel Tribunal Suprem. Doncs bé, ara el tribunal ha decidit no pronunciar-se sobre el fons de la qüestió perquè té dubtes sobre si la llei s’adequa o no als tractats de la Unió Europea. Per aquest motiu, ha decidit elevar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Aquesta decisió suposa un triomf de l’Anged, que amb el suport de la fiscalia, havia demanat mitjançant recursos el trasllat de la causa en seu europea. Tanmateix, un dels efectes que això comporta és la suspensió del procés, és a dir de l’estudi del fons del litigi, fins que l’alt tribunal europeu resolgui la qüestió. I perquè creu que podria afectar als tractats de la UE? Doncs perquè l’impost grava només aquelles superfícies comercials de més de 2.500 metres quadrats, la majoria de les quals pertanyen a empreses d’altres països de la unió. A més el Tribunal Suprem ha volgut preguntar al tribunal europeu sobre les exoneracions previstes en la llei catalana.

Modificació de l’impost

I doncs, aquelles grans Superficies que malgrat superar els 2.500 metres quadrats disposin de varis establiments diferents al seu interior estan exemptes de pagar el tribut. També existeixen alguns sectors, com els de la jardineria o les destinades a les ventes de cotxe, que no han de pagar l’impost. O bé, alguns el tenen reduït, com per exemple els establiments de material de sanejament, portes, finestres o centres de bricolatge. Amb tot, cal recordar que el Tribunal Constitucional ja va desestimar un recurs presentat per l’executiu espanyol contra la llei catalana al 2012. Finalment, i per tal de solucionar els inconvenients de les exempcions, la Generalitat va proposar ara fa un any a la Comissió Europea suprimir totes les bonificacions de l’impost a la legislació, i gravar totes les superfícies de més de 2500 metres quadrats.