L’IPC encadena tres mesos de caigudes, mentre que l’Euríbor profunditza la seva davallada i tanca març en negatiu

L’Institut Nacional d’Estadística ha avançat aquesta setmana la dada provisional de l’Índex de Preus del Consum (IPC) del passat mes de març. En aquest sentit, l’IPC es va situar al -0.8% en termes interanuals. La xifra, emperò, no es confirmarà fins al proper 13 d’abril. Per tant, el mes passat segueix l’estela de febrer i registra la mateixa dada. Amb tot, la davallada s’explica, tal i com ha apuntat l’INE, per l’estabilitat dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques. També per la dèbil recuperació dels preus dels carburants. Respecte al mes de febrer, l’índex ha patit una variació del 0.6%. Per tant, amb el tercer mes de l’any, l’IPC ja encadena tres mesos seguits de registres negatius, després d’haver tancat el 2015 en el 0.0%.

Pel que fa a l’IPC harmonitzat, que és aquell que no té en compte ni els preus dels aliments ni de les energies, es va mantenir en una variació interanual del -1%. Ara, caldrà veure com evolucionen els preus durant el mes de abril, i per tant si les matèries primeres i els carburants es recuperen o segueixen en valors baixos. Per altre banda, aquesta setmana també hem conegut la tendència de l’Euríbor durant el mes de març. Cal recordar, que durant el mes de febrer, per primera vegada en la seva sèrie històrica, va registrar una dada negativa. Fet que portava a preguntar-se si, de seguir en aquesta línea, podrien els bancs acabar pagant als seus clients per les hipoteques variables contretes.

L’Euríbor profunditza la seva caiguda

L’índex de referència de la majoria d’hipoteques espanyoles ha tancat el mes de març en negatiu. Més concretament s’ha situat en el -0.012%, tot encadenant dos mesos de davallades. Així doncs, durant els vint-i-un dies d’activitat bancària, l’Euríbor ha registrat dades negatives. Ni tan sols la decisió del Banc Central Europeu (BCE) de rebaixar el preu del diner al 0% ha pogut canviar la tendència, malgrat que va provocar algun repunt puntual. Conseqüentment, i a mode d’exemple, aquelles hipoteques la quantia de les quals sigui de 120.000 euros i s’hagin contret a 20 anys vista i amb un índex d’Euríbor+1, i que ara tinguin la revisió, obtindran una rebaixa de la seva quota anual d’entre 12 i 147 euros al mes. De fet, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, no descartava aquesta setmana que algun client pogués cobrar per un crèdit ja que no es prohibeix de forma explícita en els contractes hipotecaris. Finalment, el sector bancari està apostant ja per les clàusules zero, i per desvincular l’Euríbor de les hipoteques.