John McAfee assegura poder hackejar qualsevol iPhone en 30 minuts

En aquestes últimes setmanes la privacitat dels iPhone ha estat en boca de tots, gràcies als fets ocorreguts a San Bernardino i la petició de l’FBI a incorporar un software específic que els permetés desbloquejar els iPhone. Apple i Tim Cook van rebutjar la idea des de l’inici, crear un “backdoor” en els seus dispositius era perillós i no podien contemplar aquesta possibilitat.

Després de la negació per part de Tim Cook i Apple, diverses empreses del sector van mostrar el seu suport, creant així un punt d’estabilitat. Ara, John McAfee ha trencat aquesta estabilitat.

El creador d’un dels antivirus més famosos del món, ha afirmat en una entrevista que tots els iPhone’s poden ser hackejats fàcilment, i en un temps relativament curt, tot just 30 minuts i amb la col·laboració de dues persones.

McAfee iPhone

McAfee a més ha indicat pas a pas com poder realitzar aquest procediment, afirma a més que només cal un enginyer de Hardware i un altre enginyer de Software per poder dur a terme el procediment.

Un procediment senzill i sense complicacions

L’enginyer de hardware s’ha d’encarregar d’extreure el mòdul de memòria en el que registren els moviments i activitats realitzades en el dispositiu, l‘enginyer de Software s’ha d’encarregar de descodificar les activitats amb “disassembler” (un programari bàsic que triga menys de 5 minuts en descodificar). Un cop realitzada la descodificació, cal anar a la primera ordre realitzada en l’iPhone, la qual ens porta al codi de desbloqueig del sistema.

D’aquesta manera, McAfee ha posat en evidència tant a Apple com a l’FBI, ja que ni la primera crea terminals indesxifrables i antihackers, ni l’FBI sent una institució de primer nivell, ha estat capaç de desxifrar i desbloquejar un terminal que es presumeix senzill de desbloquejar segons el que s’ha explicat.