Menys parats, però també menys població activa

0
Il·lustració de la població parada a Espanya
Il·lustració de la població parada a Espanya
Il·lustració de la població parada a Espanya
Il·lustració de la població parada a Espanya / flickr.

 

L’ EPA del tercer trimestre del 2015 mostra com per primera vegada d’ençà del 2011 Espanya torna a superar els 18 milions d’ocupats

Avui el Institut Nacional d’Estadística ha publicat les dades del tercer trimestre del 2015 sobre atur i ocupació. Segons l’informe, el mercat laboral creix a un ritme anual del 3.11%. Això suposa que durant els mesos de juliol, agost i setembre s’han creat 182.200 nous llocs de treball. Per a trobar un creixement similar hem de recórrer fins el tercer trimestre del 2006. En aquesta línea, la taxa d’atur s’ha reduït, de manera rècord per aquest període de l’any, en 300.000 persones. I per primera vegada, Espanya torna a tenir a més de 18 milions de persones amb feina. Cal recordar que el número d’afiliats va patir el seu mínim durant el primer trimestre del 2014, amb 16.9 milions de persones treballant. En termes percentuals l’atur és situa actualment en el 21.7%, el nivell més baix de la sèrie des del 2011. En aquest sentit, la xifra de desocupats ha baixat dels cinc milions de persones situant-se en els 4.850.800 individus. Per sectors, l’estacionalitat torna a tenir una clara influència, amb el turisme com a protagonista, en les bones dades de l’EPA, i converteix a Espanya en un país cada vegada més dependent del sector serveis. Així doncs, el tercer sector ha creat durant els mesos d’estiu 210 mil nous llocs de treball; mentre que la indústria s’ha quedat en 13.100 ocupats més. En sentit contrari, l’agricultura ha destruït 30.900 llocs de treball i la construcció 10.300.

Per altre banda, no totes les dades de l’EPA del 2015 són positives. I doncs, el descens de les persones aturades no s’ha degut principalment a la creació de nous llocs de treball sinó a la pèrdua de població activa (persones en edat de treballar que estan buscant feina o en tenen). És a dir, de les 300.000 que ja no figuren com a parades per l’INE, 116.00 mil corresponen a ciutadans que ja no es comptabilitzen com a població activa. I això pot obeir, a la emigració en busca d’oportunitats laborals a l’estranger, o de gent que ha tirat la tovallola i ha deixat de cercar feina. Tanmateix, malgrat el creixement de la taxa d’ocupació la legislatura de Mariano Rajoy acabarà amb 104.300 ocupats menys. Cal recordar que quan el Partit Popular va arribar a la Moncloa, al desembre del 2011, el numero de desocupats era de 18.153.000. Una xifra, doncs, que continua essent molt inferior als 20 milions d’ocupats que hi havia Espanya abans de l’inici de la crisi.

Finalment, l’Enquesta de Població Activa també mostra un augment significatiu de la temporalitat respecte a la contractació indefinida. Més concretament, en termes interanuals les persones que han trobat una feina temporal creix fins a les 357.700 persones. Una dada que ens fa pensar de nou, que una vegada passada l’època de major impacte turístic el número d’aturats augmentarà. Tanmateix, els treballs a temps parcial també han augmentat. De fet, d’ençà del 2011 s’han creat 297.800 llocs de treball a temps parcial, ascendint a una xifra global de 2.750.400 persones. I en canvi, s’han destruït llocs de feina a temps complet. En aquests quatre anys s’han perdut 402.100 feines. En definitiva, les dades de l’EPA són positives perquè la taxa d’atur s’ha reduït. No obstant això, s’ha de tenir en compte quines són les causes de tal reducció: més temporalitat, més dependència del turisme, més emigració laboral, més persones que deixen de buscar feina, i més precarietat laboral. Ara, caldrà veure si l’EPA del darrer trimestre de l’any segueix aquesta tendència positiva.