Nvidia no va inventar la targeta gràfica moderna

  0
  Nvidia no va inventar la targeta gràfica moderna

  Nvidia no va inventar la targeta gràfica moderna

  En 2014 Nvidia va presentar tres demandescontra Samsung i Qualcomm

  En 2014 Nvidia va presentar tres demandes (una d’elles enfront de la Comissió de Comerç Internacional, ITC) contra Samsung i Qualcomm per considerar-se ells els inventors del que es podria considerar la primera targeta gràfica 3D moderna i buscant, amb elles, detenir la importació de productes de Samsung i rebre danys i perjudicis.

  Doncs bé, el jutge ha desestimat la demanda per complet per Nvidia.

  Primer, anem a considerar el que seria una targeta gràfica 3D “moderna”. Com tal es considera a una targeta que posseeix un únic xip compost de diversos co processadors capaços d’operacions de transformació, il·luminació, recol·locació i seccionat de polígons, renderitzat i capaç de crear almenys uns 10 milions de polígons per segon.

  Aquest xip es podria considerar que és el que es va muntar en la primera Geforce 256, ja que, encara que al seu moment hi havia companyia com Riva també fabricant els seus propis motors gràfics, no eren tan avançats com ho va ser la targeta de Nvidia atès que aquest esquema de disseny és el que han seguit les targetes gràfiques des de llavors fins ara no eren capaços de suportar 3D com actualment. De fet, van ser les primeres que van tenir suport 3D via DirectX 7, la qual cosa va obrir un ampli camí per a tota la indústria.

  Ara un jutge ha dictaminat que no hi ha cap delicte relatiu a les patents i la propietat intel·lectual de Nvidia per part de Samsung i Qualcomm i que, encara que la demanda per danys i perjudicis sí que podria tenir validesa, s’ha rebutjat atès que quan es va emetre aquesta demanda el motiu pel qual es demandava no era un invent nou en aquest moment.

  Nvidia no va inventar la targeta gràfica moderna

  A qui li estigui donant per pensar que el jutge pogués haver estat en contra de Nvidia per algun motiu previ, pot anar-se llevant aquesta idea del cap atès que aquest mateix jutge va admetre a tràmit tota la informació legal quant a definicions presentada per Nvidia i que estava prevista per al cas en una vista tipus Markman.

  Encara que hi ha una comissió revisant la sentència d’aquest jutge, al meu entendre no estem més que davant un altre cas de patent trolling, que abunden tant per desgràcia en la indústria.