De complir-se els pronòstics, parlaríem de la pitjor tendència de creixement en 35 anys

Previsions. L’Organització Mundial del Comerç assegura que el comerç mundial creixerà a un ritme inferior al previst per aquest 2016. Més concretament, l’ens internacional ha rebaixat en més d’un punt percentual la seva previsió de creixement. I doncs, fins avui esperaven que el comerç mundial s’incrementés a un ritme del 3.9%, però, ara, després de la darrera revisió aquest es situarà en el 2.8%. De confirmar-se aquest pronòstic, 2016 es convertiria en el cinquè any consecutiu en el qual la compra venta de béns i serveis es situa per sota del llindar de creixement del 3%. I per tant, parlaríem de la pitjor tendència alcista en 35 anys. Ja que hauríem de retrocedir fins la dècada dels anys vuitanta per trobar un registre pitjor.

Així doncs, malgrat que la tendència continua sent positiva el “ritme és decebedor”. Així ho va admetre des de Ginebra el director general de la institució, Roberto Azevedo. Cal remarcar, que durant el 2015 el creixement del comerç mundial va ser del 2.8%. I per tant, amb la revisió del pronòstic per aquest any, la xifra no experimentaria cap progrés. Tanmateix, durant la dècada dels noranta la mitjana es va situar en els cinc punts percentuals. Una xifra molt superior a la que s’espera assolir enguany. Quines en són les causes? L’OMC ha assegurat que entre les causes d’aquest fre s’hi troben : la desacceleració del creixement econòmic xinès; la reducció de la demanda a Brasil degut a la recessió en la que es troba immersa; o l’alta volatilitat dels mercats financers.

Europa principal contribuent de la recuperació

El continent europeu va tornar a contribuir, durant el 2015, al creixement de les importacions mundials, després de marcar un repunt de l’1,5%. Tal i com apunta Azevedo “Europa s’ha convertit en el motor del creixement i està reequilibrant la baixada que s’observa a Àsia”. I doncs, malgrat que el continent asiàtic és la regió que més va contribuir a la recuperació del comerç mundial durant l’esclat de la crisi financera al 2008, ara la seva influència ha perdut pes conforme el seu creixement s’ha anat reduint. Tot i així, continua sent un dels principals motors del comerç global. Per contra, l’Amèrica del Sud i l’Amèrica Central quasi no van aportar creixement al comerç degut al volum mínim d’exportacions i la taxa negativa d’importacions. Ara, caldrà veure si l’organització torna a revisar les seves dades durant el transcurs de l’any.