Un 28,6% dels espanyols, en risc de pobresa

0
Pobresa
La pobresa es redueix tímidament a Espanya | Foto: Javier Tormo (EP)

L’INE publica la xifra de població en risc de pobresa, un 0,6% menys que al 2015. Un 6,4% dels espanyols estan en privació severa

El 28,6% de la població resident a Espanya estava en risc de pobresa o exclusió social el 2015, un 0,6 % menys que a l’any anterior, segons l’Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Es tracta de l’indicador europeu AROPE, que mesura tant el risc de pobresa com la carència material severa i la baixa intensitat en la feina i ho travessa amb nou ítems sobre la capacitat de maniobra de les llars, com la seva possibilitat d’afrontar imprevistos o de caldejar la casa a l’hivern, per estimar el volum de ciutadans que estan en risc.

En l’Enquesta de Condicions de Vida del 2015, l’indicador AROPE de risc de pobresa o exclusió social es va situar al 28,6% de la població resident a Espanya, respecte del 29,2% registrat l’any anterior: El risc de pobresa passa del 22,2% al 22,1%; la carència material severa del 7,1% al 6,4% i la baixa intensitat en la feina es redueix del 17,1% al 15,4%.

 

Un 6,4% de la població, en privació severa

Amb tot, hi ha un 2,2% dels ciutadans que pateixen aquestes tres problemàtiques juntes i un 6,4% en una situació de privació material severa, persones que no tenen capacitat d’afrontar una despesa imprevista (99,4%), que no poden mantenir la casa a una temperatura adequada (78,2%) o que han tingut retards en els pagaments del seu habitatge (75,6%).

Pel que fa al 22,1% que està sota el llindar de la pobresa, l’INE recorda que es tracta d’una xifra relativa perquè es fixa al 60% de la mitjana dels ingressos per persona i per tant, augmenta o disminueix en la mesura que ho faci aquesta mitjana.

El 2015, quan els ingressos de les llars van caure un 0,2% però els ingressos per persona van pujar un 0,3%, el llindar de risc de pobresa per a les llars d’un individu es va situar en 8.011 euros, un 0,6% més que l’estimat a l’any anterior. En llars formades per dos adults i dos menors de 14 anys, l’esmentat llindar ha estat de 16.823 euros.

Així les coses, el percentatge de població en risc de pobresa s’ha reduït del 22,2 al 21,1% d’un any abans. Entre la població infantil la caiguda ha estat més gran: el 28,8% està en risc de pobresa, 1,3 punts menys que un any abans. Mentrestant, va créixer 0,9 punts el risc en els més grans de 65 anys.