La visita de Barack Obama a Europa i les negociacions entre europeus i estatunidencs a Nova York torna a portar dalt de la taula la polèmica del TTIP

El president estatunidenc, Barack Obama, encara es troba de visita en Europa. Malgrat això, les negociacions entre les forces europees i les estatunidenques per portar a terme l’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió  (TTIP) es reuneixen aquesta setmana a Nova York per accelerar-les. Un projecte que està aturat a causa del rebuig públic que suscita entre països comunitaris i membres de l’esquerra.

Malgrat que una de les característiques del tractat és la falta de transparència, s’han publicat alguns dels punts. Hi ha unes fortes mesures de seguretat que donen al TTIP un caire misteriós que no ha impedit que surtin crítics que senyalen els perjudicis que causaran. Quin són els motius que donen qui rebutja el TTIP?

Punts claus per dir “NO” al TTIP

L’argument que més s’ha sentit en contra del TTIP és la creixent influència que tindrien les multinacionals, el que provoca que la societat civil quedi en un segon pla. El Tractat és per les empreses i es defensa per la Business Europea (la patronal europea). A més, els detractors del TTIP asseguren que perjudicarà a les pimes i als autònoms, mentre que les multinacionals encara tindran més poder.

Un argument que es veu corroborat amb un altre punt polèmic del tractat: la clàusula de protecció d’ inversions denominada ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Aquest mecanisme suposa implantar els tribunals internacionals d’arbitratge quan una multinacional entri en conflicte amb un Estat membre. Les multinacionals podran querellar amb xifres milionàries als estats en els quals inverteixen. Això, ho faran davant panels arbitrals, i no davant les justícies nacionals. A més, només poden demanar les empreses, mai els estats. De moment, aquesta clàusula ha sigut apartada de la mesa de negociacions temporalment, a causa del rebuig que provoca. No obstant això, la Comissió ha deixat clar que no té gens d’ interès en prescindir de la mesura.

D’altra banda, el TTIPP suposa destrucció d’ocupació i retallades en drets laborals i socials. El mandat negociador fa referència a “eliminar les normatives i la regulació que suposin un obstacle pel comerç”, és a dir, la reducció d’estàndards que afectaran la protecció i la seguretat dels consumidors. Així mateix, l’esquerra europea creu que hi ha un risc en què l’ITTP suposi implantar pràctiques pel que fa a la seguretat dels consumidors, com ara en els requisits dels etiquetatges, i a més, en l’àmbit laboral i social suposi l’acomiadament lliure o la fi dels convenis col·lectius, a part de les privatitzacions en el sector públic tant en la gestió de l’aigua com en els sistemes sanitaris; una direcció molt semblant a la que ja porta la Troika en Europa.

Per últim, els dos arguments finals que aporten els detractors del TTIP és que permetrà el fracking, és a dir, la tècnica d’obtenció d’hidrocarburs del subsòl mitjançant la seva facturació. En referència als aliments, els crítics adverteixen que serà possible comercialitzar amb aliments prohibits en Europa.

Arguments dels partidaris del TTIP

Els defensors del TTIP, per la seva part, es centren en els beneficis econòmics que produirà tant a “les economies familiars com a les empreses”. Des d’aquesta banda, mencionen que el TTIP és la fi dels aranzels dels béns i serveis comerciats entre la UE i EEUU. Creuen que l’abolició dels aranzels és un bon mecanisme per incrementar el comerç entre països.

En l’actualitat, els aranzels són regulatius en el sentit que controlen les diferències legals i d’estàndards entre els dos blocs comercials. Els partidaris defensen la idea que senyala que, si es redueixen aquest tipus de barreres i s’impulsa el comerç i la inversió, augmentarà així la llibertat d’elecció del consumidor o les possibilitats de finançament o creixement per les petites empreses.

Un punt que trastoca amb el que senyalaven els detractors qui mencionaven la falta de protecció dels consumidors. Igual passa amb l’impacte del TTIP en l’àmbit empresarial. Mentre que els crítics senyalaven els perjudicis que suposaran per les pimes, els favorables defensen que la desaparició de barreres provocarà beneficis per a elles, ja que en l’actualitat no tenen la dimensió adequada per fer-les front.

Postures enfrontades entre partidaris i detractors d’un tractat que suposa un seguit de negociacions entre europeus i estatunidencs. Malgrat els secrets de les Comissions i les seves intencions per amagar les pautes, algunes han sorgit a la llum.