Arrel dels Papers de Panamà, molts analistes i mitjans corren a explicar què són les societats offshore. Són legals?

Els Papers de Panamà ha tingut un ressò molt important en poques hores –es va fer públic a les 20 hores d’aquest diumenge- i estan relacionats amb personalitats públiques que administren o gestionen part dels seus diners via societats offshore. Però, què és una societat offshore?

És una empresa la principal característica de la qual és que no té activitat en el país on s’ha creat. Aquestes empreses es creen en els anomenats ‘paradisos fiscals’, països on una empresa paga pocs o cap impost. D’aquesta manera s’obtenen tres tipus de beneficis:

  • Avantatges fiscals. Una empresa amb seu social a un paradís fiscal ha de pagar els impostos en aquest país i no en un altre –com podria ser Espanya-. Si aquest paradís no carrega l’empresa amb impostos, el propietari o l’empresa s’estalvia pagar tots aquests impostos que sí pagaria al seu país.
  • Confidencialitat. És molt fàcil que els noms dels propietaris de les empreses offshore queden a l’anonimat i, per tant, poden ocultar que tenen aquestes empreses a paradisos fiscals. Una de les claus d’aquesta exclusiva internacional és que posa noms i cognoms a importants propietaris d’aquestes societats.
  • Protecció d’actius. Des d’aquestes societats és fàcil comprar i vendre actius de luxe amb més facilitat. A més, tot aquest patrimoni serà pràcticament ‘intocable’ per les autoritats del país d’origen del propietari, perquè l’empresa –que serà realment la propietària dels bens- pertany a un altre país.

És legal?

Una empresa offshore –que es pot crear en menys d’una setmana pagant només 300 euros-, no és, per si mateixa, il·legal. Crear una empresa a qualsevol paradís fiscal no és il·legal. Tampoc ho és que no tingui activitat en aquell país. El que realment no és legal és que aquesta empresa, el seu patrimoni o els beneficis que genera no siguin declarats al país on resideix o treballa l’administrador i els accionistes.